• nyhet
  • Kompetensförsörjning
  • Inkludering och mångfald
31 oktober 2018

Praktik vitaliserar Gävle Energi

Sobona erbjuder flera verktyg och stöd för strategisk kompetensförsörjning, däribland praktikprogrammen Tekniksprånget och Jobbsprånget. Vår medlem Gävle Energi har använt sig av båda programmen för att både ta emot nyanlända akademiker och inspirera unga att läsa vidare inom teknisk utbildning. Här berättar Gävle Energi om hur det har fungerat för dem.

Tekniksprånget

Samverkansprojektet Tekniksprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och syftar till att inspirera fler unga till att läsa och slutföra en högre teknisk utbildning genom att praktik. Att ta emot praktikanter ger även arbetsgivaren chansen att visa sig som en attraktiv arbetsplats och övertyga ungdomarna om att ingenjörsyrket verkligen är intressant.

’’Jobbsprånget vitaliserar bolaget’’ – Håkan Jönsson, vd på Gävle Energi.

Här kan du läsa mer om Tekniksprånget

Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett fyra månader långt praktikprogram för nyanlända akademiker. Jobbsprånget matchar kompetensen och erfarenheten hos nyanlända akademiker med behovet som finns hos medverkande arbetsgivare. Genom praktiken skapas nya kontakter, förutsättningar för kompetensvalidering och möjligheten att fylla kompetensgap hos arbetsgivaren med resurser som idag står utanför arbetsmarknaden.

’’Med olika tankesätt löser vi problem på olika sätt’’ – Katarina Larsson, hr-strateg på Gävle Energi.


Här kan du läsa mer om Jobbsprånget

Publicerad: 31 oktober, 2018 | Senast uppdaterad: 11 november, 2019

Relaterade nyheter