Kristina Hane
  • blogginlägg
  • Innovation
  • Ledarskap
03 mars 2023

Framtiden är inget som bara händer, vi har makten att påverka den!

Våra organisationer skulle dock behöva bli betydligt bättre på att jobba mer långsiktigt och med att våga leda från framtiden. Annars är risken stor att framtiden kommer att överraska oss alldeles. Det vill vi inte, skriver Kristina Hane, strategisk utveckling på Sobona.

Att leda från framtiden är ingen enkel uppgift eftersom ingen av oss vet vad som faktiskt kommer att hända. Det blir ju bara gissningar. Det är betydligt enklare att utgå ifrån nuet och tidigare erfarenheter, jämfört med osäkra förutsägelser om framtiden. Förstnämnda kan fungera väl när allt rullar på, men mindre bra när förändringarna kommer snabbare och tätare vilket sker i dag.

Låt oss skifta mindset för en stund. Om vi väljer att se på framtiden som något som inte bara händer oss, utan att det är vi människor och våra organisationer som skapar den. Då blir framsynsarbete och att leda från framtiden självklart och givet.

Om vi lyckas att stärka vår förmåga att leda från framtiden får vi samtidigt tillgång till en riktning som utgör ett enormt stöd, inte minst när det kommer till strategiskt viktigt beslutsfattande.

Ska vi lyckas åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling, behöver vi förstå hur vi vill att vår önskade framtid ska se ut. Den framtiden behöver bli visuell och förmedla känslor. Lyckas vi med det kommer det vara en av de främsta framgångsfaktorerna för att möta framtidens utmaningar.

Har vi däremot inte klarat av att visualisera vårt önskade läge tillräckligt tydligt och hur det känns när vi är där, kommer det att vara tämligen omöjligt för oss att veta om vårt görande här och nu tar oss i rätt riktning.

Tänk om vi måste tänka om?

Ta till exempel idén om en ny affärsmodell eller strategi, den kan ju verka riktigt lovande här och nu och vara lönsam i det korta perspektivet. Men hur hänger den ihop med vår framtid och på längre sikt? Tänk om vi måste tänka om? Tänk om ett strategiskt beslut om en ny affärsmodell eller strategi snarare leder oss fel och blir kontraproduktivt och utgör ett reellt hinder för det vi egentligen vill uppnå på sikt?

I våra verksamheter behövs planering både på kort och lång sikt. Men, för den längre tidshorisonten krävs helt andra metoder och verktyg än de vi traditionellt sett är mer vana vid, eftersom framtiden inte är logisk. Och vi behöver ändra mindset. Framtiden är som sagt inget som bara händer, vi har makten att påverka den!

Att framtidssäkra en verksamhet handlar inte om att ”pricka rätt” utan om att lära sig att hantera osäkerhet. Det har vi nog alla förstått. Men för det behövs många olika verktyg och de behöver innefatta komponenter som omvärldsspaning, trendanalys, alternativa framtider och strategiska val. Att leda från framtiden behöver vara en del av den strategiska planeringen, vare sig det handlar om att förstärka en önskad utveckling eller motverka en oönskad.

Annars är risken stor att framtiden kommer att överraska oss alldeles. Det vill vi inte.

Min bild är att den kortsiktiga omvärldsanalysen är hyfsat utvecklad i de flesta av våra verksamheter, det vill säga den som har att göra med en någorlunda förutsägbar tidshorisont. Våra organisationer skulle dock behöva bli betydligt bättre på att jobba mer långsiktigt och med att våga leda från framtiden. Annars är risken stor att framtiden kommer att överraska oss alldeles. Det vill vi inte.

Jag vill passa på att lyfta Reglab som är ett forum för lärande om regional utveckling där regioner, myndigheter, forskare och andra möts för att lära sig mer. Reglab har i dag 23 medlemmar vilket är samtliga regioner samt Tillväxtverket och Vinnova som tillsammans äger och finansierar verksamheten. Och redan för några år sedan (2016) genomförde Reglabs medlemmar en gemensam framsynsprocess som pågick under två år. Det finns en sammanfattande och belysande rapport från det projektet ”Region 2050”, vilken kan ses som en introduktion till framsynsarbete och som ett komplement till den växande expertlitteraturen inom området. Mycket inspirerande läsning med många exempel och som jag hoppas att fler med mig vill ta del av.

Jag känner mig också väldigt stolt och glad över det samarbete som Sobona har tillsammans med Hello Future, innovationspartner och experter på bland annat strategiskt framsynsarbete. Tillsammans hoppas jag att vi ska kraftsamla och höja vår framsynskompetens på bred front. Det kommer att stärka vår framtidskapacitet och utgöra ett enormt stöd när vi ska leda hållbar utveckling.

Tips på länkar:

Reglab: Reglab – Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att lära sig mer. Vi driver gemensamma utvecklingsprojekt, vi fördjupar de regionala analyserna och vi lär av varandra. Länk till annan webbplats.

Slutrapport region 2050: Region-2050-Slutrapport-digital.pdf (reglab.se) Länk till annan webbplats.

Hello Future: Framsyn - Hello Future - Hello Future Länk till annan webbplats.

Framtidsområden Vinnova: Framtidsområden | Vinnova Länk till annan webbplats.

Kristina Hane

Strategisk utveckling

Populärt just nu

Publicerad: 03 mars, 2023 | Senast uppdaterad: 20 december, 2023

Relaterat innehåll