Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona, bloggar om friskfaktorer.
  • blogginlägg
  • Arbetsmiljö
  • Arbetsrätt
29 november 2022

Friskfaktorer – verktyg för att bli attraktiv

Att arbeta och utveckla det som får oss att trivas och känna engagemang i vårt arbete måste vara ett vinnande koncept, bloggar Ann-Charlotte Rand.

Att arbeta och utveckla det som får oss att trivas och känna engagemang i vårt arbete måste vara ett vinnande koncept. Det kan drivas som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förenklat kan man säga att metoden för att skapa en arbetsmiljö där ingen drabbas av ohälsa eller olycka är att ha ett förebyggande systematiskt arbetssätt; alltså ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna metod beskrivs tydligt i en av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2001:1, och är ett myndighetskrav på verksamheter.

Begreppet ”attraktiv arbetsgivare” nämns ofta i dag. I en värld som konkurrerar om arbetskraften är det extra viktigt för verksamheten att vara just attraktiv. Är det bra på arbetsplatsen stannar medarbetarna och det positiva ryktet lockar nya att söka anställning och uppdrag där. Men vad är det då som gör arbetsplatsen bra? Det kan säkerligen variera från verksamhet till verksamhet men forskning har påvisat ett antal områden av särskild betydelse. Dessa kallas i dagligt tal för friskfaktorer.

I ursprung undersöktes vad som behövdes för att få ner sjuktalen bland arbetstagarna men nu arbetar flera verksamheter med friskfaktorer som främjande åtgärder för att medarbetare ska må bra och trivas. Exempel på friskfaktorer som identifierats är delaktighet och inflytande, kompetensutveckling under hela arbetslivet och närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap.

Suntarbetslivs material och verktyg bygger på forskning. Under ett antal år (2018–2022) har ett projekt drivits inom Suntarbetsliv, kallat resursteamet. Verksamheter inom kommuner, regioner och kommunala företag har kunnat söka stöd för arbetet med friskfaktorer. Suntarbetslivs fortsättning på det projektet innebär att ta vara på de erfarenheter som insamlats i projektet och sprida det vidare i nya former. Läs mer på Friskfaktorstarten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Friskfaktorer är ett spännande område att följa och vi kommer framöver att se mer forskningsresultat inom området. Så håll utkik!

På återhörande.

Ann-Charlotte Rand
Arbetsmiljöstrateg på Sobona

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 29 november, 2022 | Senast uppdaterad: 29 november, 2022

Relaterade nyheter