null
  • blogginlägg
  • Avtal 2023
  • Förhandling
22 september 2022

Inför avtalsrörelsen 2023: Lönebildningsmodellen gynnsam för såväl arbetsgivare som arbetstagare

Förhandlingschefen John Nilsson bloggar om bland annat uppladdning inför avtalsrörelsen 2023 som präglas av det historiskt tuffa läget i omvärlden.

Jag är en av de lyckligt lottade som kan cykla till jobbet, om väder och omständigheterna i övrigt så tillåter. Ibland närmar jag mig Stockholm söderifrån funderandes över någon av de utmaningar vi har framför oss, ibland har jag radions morgonnyheter och analyser av världsläget i öronen. Under ett par år med corona och mycket hemarbete, med mötena radade på varandra, har dessa stunder för reflektion varvat med ny input varit färre. Det är inget jag tänkt på så mycket men nu när jag åter mer regelbundet befinner mig på cykelsadeln känner jag att dessa stunder verkligen har ett värde. För oj vad det händer mycket som man behöver tid för att bearbeta och ta in och oj vad det finns saker att reflektera över.

Med händerna på styret har mina tankar de senaste veckorna kretsat kring valförväntningar, ränteoro, krigsvåndor och energiprischocker. Även de för mig mer arbetsrelaterade frågorna kring LAS-ändringar, pensionsavtal och stundande avtalsrörelse tar mycket tankekraft. Det är mycket nu. Vi har sagt det sedan innan pandemin och det kommer att fortsätta vara det under överskådlig framtid. Därför förstärker vi nu förhandlingsfunktionen med två förhandlare och en biträdande förhandlingschef. En av rekryteringarna fyller luckan efter vår förhandlare Lotta Ghamberg som gått vidare i arbetslivet på annat håll. Jag vill passa på att tacka Lotta och önska henne lycka till, hon har gjort stora insatser för att åstadkomma de nya avtalen i Sobona de senaste åren.

Vi ägnar nu mycket tid åt förändringarna i LAS, omställnings- och pensionsavtalen. Dessa förändringar är i delar komplicerade och innebär ett ökat behov av stöd för många medlemmar. När det gäller LAS och pension har vi inspelade webbinarium och FAQ:er på särskilda samlingssidor på webben. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla vårt stöd i dessa frågor och en liknande sida är under uppbyggnad för omställningsfrågorna. I nästa vecka kommer också ett extrautskick av Arbetsgivarinfo med allt ni som medlemmar behöver veta gällande LAS.

Uppladdning inför Avtal 23

När det gäller kollektivavtalsförhandlingar har vi pågående arbete för att utveckla våra statistikavtal och arbetet med lönestatistik. Vi förhandlar även om utvecklade arbetsmarknadsavtal för att underlätta vid anställningar av medarbetare som står lite längre från arbetsmarknaden. Den här veckan har vi uppstart inför avtalsförhandlingarna 2023 för branscher som omfattas av Branschöverenskommelser (BÖK/BB). Det vill säga branscherna Energi, Vatten och Miljö, Fastigheter, Flygplatser samt Besöksnäring och Kulturarv där avtalsperioden löper ut 31 mars med samtliga LO-förbund (Kommunal, Transportarbetareförbundet, Fastighetsanställdas Förbund samt SEKO). För bransch Trafik löper avtalsperioden ut med samtliga motparter per den 30 september. På fredag den 23:e håller vi en avtalskonferens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för dig som arbetar inom någon av dessa branscher med syftet att delge vår nulägesanalys inför kommande avtalsrörelse samt skapa transparens kring hur avtalsförhandlingarna genomförs. Det är viktigt för oss att ge er som medlemmar möjlighet att komma med inspel och medskick inför förhandlingarna. För dig som inte kan ta del av konferensen live kommer den att gå att se i efterhand.

Det kommer att bli en oerhört intressant avtalsrörelse, där det mer än någonsin är osäkert när det gäller på vilken nivå löneökningarna kommer att hamna de kommande åren. Inflationen skenar, räntan chockhöjs och med detta kommer också kraven på högre löneökningar. Den modell för lönebildning vi haft i Sverige sedan 90-talskrisen står inför sin första stora prövning. Den har tjänat både arbetsgivare och arbetstagare otroligt väl och gett stabilitet och stora reallöneökningar över tid. Vi får hoppas modellen står pall även för denna prövning. För hela arbetsmarknaden behöver hålla ihop och acceptera att reallöneökningar inte går att åstadkomma alla enskilda år i all evighet och att det viktiga är att reallöneökningar levereras över tid. Denna bild har nu redan börjat ifrågasättas från en del fackliga håll. Om någon av dem får gehör för sina synpunkter har vi en helt ny verklighet att förhålla oss till.

Som sagt, det är mycket att ta in och bearbeta nu. Ibland kanske man skulle behöva ta och cykla en liten omväg…

Mer läsning:

Pensionsavtalet AKAP-KR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - På den här sidan samlar vi information om det nya och förändrade pensionsavtalet

Nya LAS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – På den här sidan finns all information kring förändringarna i LAS som träder i kraft den 1 oktober 2022


John Nilsson, förhandlingschef

Populärt just nu

Publicerad: 22 september, 2022 | Senast uppdaterad: 31 oktober, 2022

Relaterade nyheter