Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona, bloggar om att Suntarbetsliv ger många möjligheter.
  • blogginlägg
  • Arbetsmiljö
  • Sobona
01 juni 2022

Suntarbetsliv ger många möjligheter

Suntarbetsliv är en förening som tar fram arbetsmiljöstöd i form av utbildningsmaterial, dialogförslag, checklistor, filmer att inspireras av och diskutera runt samt artiklar med goda exempel från olika verksamheter. Här finns massor att hämta och med all säkerhet något som kan vara till hjälp för alla verksamheter.

Allt material bygger på forskning, är framtaget i samverkan mellan parterna och utgår från att stärka friskfaktorerna.

En grundläggande del av utbudet är arbetsmiljöutbildningen. Den är digital och upplägget är att utse en handledare som leder utbildningen för den egna verksamheten. Det finns handledarförklaringar och de olika blocken kan genomföras direkt efter varandra eller fördelas över tid. Det är helt anpassat efter verksamhetens möjligheter att avsätta tid.

Det finns även utbildning och stödmaterial för OSA, organisatorisk och socialarbetsmiljö. Kopplat till det finns även mindre så kallade verktyg kopplat till området beroende på frågor som den egna verksamheten står inför.

En gemensam nämnare för allt material är att det ska utföras i samverkan. Tillsammans blir vi starka, när vi slår ihop våra erfarenheter och syn på olika frågor på arbetssätt och arbetsplats.

Sobonas vd, Per Nordenstam, sitter med i styrelsen och undertecknad är en del av partsgruppen samt ingår i ett flertal arbetsgrupper. Så enkelt kan man säga att Suntarbetsliv är Sobonas arbetsmiljöerbjudande där våra medlemmar har fri tillgång till massor av stödmaterial till sitt arbetsmiljöarbete. Suntarbetsliv har ett kansli där cirka 35 personer arbetar, samtliga med hög kompetens inom arbetsmiljö.

Suntarbetsliv ger ut ett nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.som det går att prenumerera på. Vi lyfter löpande upp särskilda artiklar, verktyg eller annat i Sobonas nyhetsbrev.

Tips!

suntarbetsliv.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.finns, utöver utbildningar, digitala verktyg att använda vid personalsammankomster. Ett exempel är "Forskning på fem", som innebär att man på kort stund ska kunna stärka den egna arbetsmiljön med hjälp av forskningsresultat. ”Femman” inleds med text och en film som sedan följs av dialogfrågor.

Så ta en stund på dig och botanisera bland allt material. Det finns en sökfunktion under hitta i utbud och ämne. Med all säkerhet hittar du något intressant som ger svar på några frågor eller utmaningar hos er.

På gång!

Jag är engagerad i ett antal arbetsutskott. Inom ”Forskning på fem” pågår just nu arbete med ett projekt om återhämtning. Det är så viktigt att hitta förutsättningar för återhämtning på ett väl balanserat sätt. Forskarna har kommit fram till att gemenskap och vissa arbetsuppgifter också ger oss återhämtning under arbetsdagen. Arbetsmiljöutbildning ses över och kommer att uppdateras för ökad tillgänglighet. Den är gedigen och att lära upp några personer som i sin tur utbildar kollegorna ger en bra förståelse för den arbetsmiljö som finns i den egna verksamheten.

Ett eftertraktat verktyg som hanterar hot och våld i arbetsmiljön, kallat Säkerhetsdialogen, kommer att lanseras i september. Det visar på vad som ska göras i det förebyggande arbetet, vad som ska göras om situationen är ett faktum och vad som ska göras efteråt.

På snart återhörande

Ann-Charlotte Rand
Arbetsmiljöstrateg på Sobona

Populärt just nu

Publicerad: 01 juni, 2022 | Senast uppdaterad: 03 juni, 2022

Relaterade nyheter