John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.
  • blogginlägg
  • Förhandling
  • Kollektivavtal
  • Omvärld
29 mars 2022

Från en kris till en annan och sökandet efter det nya normala

Efter ett par annorlunda år med pandemi och omfattande avtalsarbete såg vi fram emot ett 2022 som skulle innebära återgång till våra fysiska arbetsplatser och möjlighet till mer strategisk utveckling av förhandlingsverksamhet och arbetsgivarservice. Vi skulle förhandla avtal under mer normala omständigheter och utveckla våra utbildningar, stöd på webben, vårda våra avtal och finnas där för våra me

Kriget i Ukraina gör att vi har en ny kris att hantera och nya okända förutsättningar och frågor vi ställs inför. Hur arbetar man med krigsplacering? Gäller vår ägarkommuns beslut även vårt företag? Hur ser vi på om en medarbetare vill vara ledig med anledning av krig? Frågor vi kanske aldrig ställt oss förut och som inte alltid har givna svar. Vi jobbar nu i nära samarbete med SKR för att utarbeta ett stöd och rådgivning i de frågor som uppstår i våra medlemmars verksamheter med anledning av kriget i Ukraina. Vi har öppnat upp en särskild del av vår webbplats Länk till annan webbplats.för detta och kommer där att bygga på med information och FAQ allt eftersom.

Parallellt med krishantering pågår det löpande arbetet och den succesiva återgången till våra arbetsplatser. Även ”återgångsproblematiken” brottas många arbetsgivare med och vi har tagit fram en del stöd och rådgivning även kring detta som finns på vår webbplats.

Under våren löper två av våra kollektivavtal ut. Det är HÖK med Vårdförbundet och avtalet för räddningstjänst i beredskap (RiB) med Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision. Nytt avtal med Vårdförbundet ska tecknas per den 1 april och det är många svåra frågor att lösa efter att Vårdförbundets medlemmar haft en på många sätt extrem situation under pandemin. Beredskapsbrandmännens avtal löper ut den sista april och där brottas en stor andel av våra arbetsgivare med kompetensförsörjningen och förhandlingarna kretsar mycket kring möjliga lösningar för att möta denna problematik.

Innan jul tecknade vi ju nya överenskommelser gällande pension och omställning och på båda dessa områden fortsätter arbetet för att reda ut kvarvarande frågetecken och ta fram information och stöd till arbetsgivarna inför de förändringar som ska ske. Vi har redan informerat en del och kommer att fortsätta att göra det via utskick, på webb och i andra kanaler löpande under året varefter kvarvarande detaljer reds ut och beslutas.

Vid årsskiftet bytte nära två tredjedelar av våra medlemmar lön- och villkorsavtal. Vid så stora förändringar är det svårt, för att inte säga omöjligt, att förutse alla möjliga konsekvenser och nå alla med rätt information och det har varit en del knutar att reda ut under höst och vår men i stort verkar denna stora förändring ha flutit på bra vilket vi så klart är väldigt glada över. Just nu pågår en enkätundersökning där vi vill veta vad ni medlemmar tycker om våra insatser kopplat till förändringen, ta gärna chansen att svara på den (länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nu är det tid för löneöversyn enligt de flesta av våra avtal och för många av er sker den enligt ett nytt löneavtal. I praktiken är dock det mesta sig likt och vi har goda förhoppningar om att också detta kommer att flyta på utan missöden. Gå gärna in på webben och ta del av Löneguiden som finns utarbetad som stöd för er i denna process.

Under året kommer vi även att uppta förhandlingar omfattande alla branscher som har branschöverenskommelser (BÖK) gällande de s k ”arbetsmarknadsavtalen”, statistikavtal och krislägesavtal. Detaljerna kring detta återkommer vi till längre fram.

När världen förändras, förändras vi med den och fortsätter att utveckla vår verksamhet i stort och smått för att ge er den bästa möjliga medlemsservicen. Ha en fin vår och tveka inte att höra av dig till era branschansvariga förhandlare med frågor, funderingar, synpunkter. Kontakten med er medlemmar är den viktigaste drivkraften för den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet. 

Populärt just nu

Publicerad: 29 mars, 2022 | Senast uppdaterad: 29 mars, 2022

Relaterade nyheter