Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona.
  • blogginlägg
  • Arbetsmiljö
  • Ledarskap
  • Omvärld
10 mars 2022

Nya utmaningar – att skapa trygghet i tider med hotande kriser

Vad innebär Rysslands invasion av Ukraina för våra verksamheter och hur ska arbetsgivarna hantera detta? Som verksamhetsansvariga och arbetsmiljöansvariga behöver riskbedömning för den nya situationen påbörjas.

En utmaning är den oro som skapas av ett krig som är geografiskt nära oss. Var uppmärksam på era medarbetares mående. Oro skapar stress, som skapar sämre fokus och till och med i värsta fall felaktiga beslut. Det bästa sättet att arbeta med oro är att prata med varandra. Arbetsuppgifter kan behövas prioriteras bort och samtal i grupper om kärnverksamheten och hur den måste säkerställas skapar medvetenhet och engagemang.

En fråga som kan dyka upp inom kort är behovet av utlåning eller inlåning av medarbetare mellan olika verksamheter. En annan är hantering av medarbetare som vill engagera sig på arbetstid i ideella verksamheter för att exempelvis arbeta med de flyktingar som kommer till vårt land.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar myndigheter, företag och andra organisationer att pga. det säkerhetspolitiska läget bland annat säkerställa sin cyberhygien och se över säkerhetsskyddet. MSB lyfter en ökad risk för cyberattacker, risk för störningar i försörjning av varor och tjänster samt försök till desinformation och ökad ryktesspridning som viktigt att ha beredskap för.

Läs mer:

https://www.regeringen.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/om-rysslands-invasion-av-ukraina/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/stod-vid-oro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så skapar ni en krisplan - Suntarbetsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Populärt just nu

Publicerad: 10 mars, 2022 | Senast uppdaterad: 10 mars, 2022

Relaterade nyheter