Per Nordenstam, vd på Sobona
  • blogginlägg
  • Arbetsmiljö
  • Kompetensförsörjning
09 februari 2022

Utveckla värdet i samspelet med din ägare

Sobona utvecklar nu ett långsiktigt arbete för att fördjupa insikterna kring ägarstyrning av kommunala bolag. Inom ramen för vår satsning Samhällsbygge 2030 har vi identifierat samspelet med ägarna som en av de viktigaste strategiska frågorna för att skapa resilienta och framgångsrika organisationer på lång sikt.

Sobona utvecklar nu ett långsiktigt arbete för att fördjupa insikterna kring ägarstyrning av kommunala bolag. Inom ramen för vår satsning Samhällsbygge 2030 har vi identifierat samspelet med ägarna som en av de viktigaste strategiska frågorna för att skapa resilienta och framgångsrika organisationer på lång sikt. Därför kliver vi nu in i ett arbete där målet är att synliggöra frågor som berör ägarstyrning samt att kunna stödja er i den utveckling som ni är i behov av. Under våren 2022 kommer vi aktivt och utforskande att arbeta med att lägga grunden för arbetet och skapa en förståelse för komplexiteten i frågan. Detta kommer att göras genom två huvudprojekt:

Det första projektet är en fortsättning på Samhällsbygge 2030, en tankeledarstudie i samarbete med Kairos Future där intervjuer, enkäter och analysworkshops med medlemmar och experter bidrar till en heltäckande bild av utmaningar och kompetenser inom området. Här är vi måna om att lyssna till er medlemmar. Jag vill därför redan nu flagga för en enkät som skickas till er sannolikt under mars månad där vi ser fram emot era svar.

Det andra projektet är i form av ett erbjudande till er medlemmar där vi hoppas få med oss fördjupade kunskaper i det vidare arbetet. Erbjudandet genomförs tillsammans med Public Partner. Vi söker nu upp till fyra medlemsföretag som vill ta tillfället i akt att stärka upp värdet i samspelet med sina ägare under valåret och inför den nya mandatperioden. Det är med andra ord ett exceptionellt läge att delta just i vår. Läs mer om vår satsning här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., samt ta del av erbjudandet om att delta i den kvalitativa studien här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – kanske är det just ditt bolag som vill delta i studien?

Nya möjligheter postpandemin

Vi fortsätter att följa utvecklingen i nära samspel med er medlemmar kopplat till pandemin, den 3 februari kom så äntligen beskedet från regeringen som många av oss väntat på: De flesta restriktioner tas bort från och med idag den 9 februari och arbetsgivare ska planera för en successiv återgång till arbetsplatserna för de som arbetat hemifrån. Vår arbetsmiljöstrateg Ann-Charlotte Rand guidar oss i utmaningar och möjligheter i det som blir det nya normala i sin senaste blogg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sobona , Kommunal och Seko får statsbidrag för validering inom energibranschen

Vi växlar nu upp vårt samarbete med Kommunal och Seko och har beviljats statsbidrag för att ta fram fyra nya yrkesprofiler inom energi och stadsnät under år 2022-2023. Yrkesprofilerna används i arbetet med branschvalidering och fastställer vad en individ ska ha för kompetens inom respektive yrke eller yrkesområde. Sobona, Kommunal och Seko bedriver sedan tidigare ett omfattande arbete med att ta fram branschvalideringsmodeller. Dessa används av arbetsgivare för att bland annat kartlägga befintlig kompetens inom företaget/organisationen. Genom validering kan även individen visa på vilken kunskap, erfarenhet och kompetens som denne besitter och exempelvis få ett yrkesbevis. Vi ser att branschvalidering är viktigt i arbetet med kompetensförsörjning. Det skapar handfasta och konkreta verktyg för våra medlemmar och därför väljer vi att fortsätta satsa och utöka detta erbjudande till fler branscher. Det är en del av Sobonas medlemserbjudande för att möta företagens behov av nya medarbetare och visa på det lärande som sker på arbetsplatsen. Läs gärna mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utveckla ledarskapet i din organisation

Sist men inte minst vill jag slå ett slag för att utveckla ledarskapet i er organisation genom de skräddarsydda utbildningar vi erbjuder i Kommunala företagens Ledarskapsakademi tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Det finns fortfarande platser kvar på vårens programstarter Utvecklande HR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Det nära ledarskapet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I höst startar nya omgångar av VD-programmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Det strategiska ledarskapet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Ordförandeprogrammet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Läs gärna mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och anmäl dig eller tipsa en kollega.


Per Nordenstam, vd på Sobona

Populärt just nu

Publicerad: 09 februari, 2022 | Senast uppdaterad: 09 februari, 2022

Relaterade nyheter