null
 • blogginlägg
 • Arbetsmiljö
 • Kompetensförsörjning
 • Validering
17 december 2021

Kommunala företag – viktiga aktörer i verkställandet av Välfärdskommissionens förslag

Välfärdskommissionen har presenterat sin slutrapport och det är tydligt att kommunala företag är viktiga aktörer i arbetet framåt. Det handlar bland annat om inkluderande kompetensförsörjning och validering, samverkan och effektivt nyttjande av offentliga resurser.

Välfärdskommissionen har presenterat sin slutredovisning och det är tydligt att kommunala företag är viktiga aktörer i arbetet framåt. Många av våra medlemmar ligger i framkant inom flera områden, såsom frågor kopplat till validering, lärande och språkutveckling på arbetsplatsen, samverkan och effektiv användning av offentliga resurser. Vi välkomnar framför allt initiativet att samla kunskapen om hur samverkan i exempelvis kommunalförbund och gemensamägda bolag påverkar ekonomi, administration, demokrati och kvalitet – något som kan belysa de olika vinster som skapas av våra medlemmar. 

Välfärdskommissionen har den 16/12 presenterat 29 åtgärdsförslag för en stärkt välfärd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till regeringen. Förslagen ryms inom fyra prioriterade områden:

 • Utvecklad styrning och långsiktiga planeringsförutsättningar
 • En långsiktigt hållbar kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö i välfärdssektorn
 • Effektivt nyttjande av offentliga resurser
 • Digitalisering för att skapa långsiktiga förutsättningar för välfärd

De områden och utmaningar som lyfts av Välfärdskommissionen har tydlig bäring på de kommunala företagen och rimmar väl med Sobonas prioriterade områden ”Hållbar utveckling”, ”Digitalisering”, "Hållbart arbetsliv” och ”Kompetensförsörjning”. Många kommunala företag ligger redan i framkant och kan förhoppningsvis vara draglok, exempelvis i frågor kopplat till en inkluderande kompetensförsörjning och validering.

Välfärdskommissionens förslag handlar bland annat om:

 • att göra en översyn i syfte att utveckla statens styrning med statsbidrag
 • skapandet av ett enhetligt, nationellt och likvärdigt system där insatser för validering definieras och utformas
 • utvidga satsningen för att förbättra yrkessvenskan hos personal inom äldreomsorgen till fler välfärdsområden
 • en översyn kring hur undantag från lokaliseringsprincipen för bredbandsverksamhet ska kunna utformas.

I Välfärdskommissionens slutredovisning lyfts behovet av en samlad kunskap om vad samverkan i kommunalförbund, gemensamma nämnder, gemensamägda bolag, avtalssamverkan med mera medför när det gäller genomförande av kommunal verksamhet. Med flera kommunalförbund som medlemmar tycker vi oss se en stor vinst i organisationsformen vad gäller exempelvis effektivitet och andra samordningsvinster. Vi är mycket positiva till detta initiativ och bidrar gärna i arbetet framåt!


Populärt just nu

Publicerad: 17 december, 2021 | Senast uppdaterad: 17 december, 2021

Relaterade nyheter