John Nilsson, förhandlingschef på Sobona
  • blogginlägg
  • Kollektivavtal
  • Förhandling
24 november 2021

Advent i dubbel bemärkelse

När jag sätter mig ner för att skriva dessa rader faller årets första snö. Lätta flingor dansar i skenet av gatlyktan utanför mitt köksfönster. Barnen hade svårare än vanligt att somna, för nu kändes det som jul och tankar på julfirande och paket drog igång i deras små huvuden. Läs hela förhandlingschefens blogg här.

Till helgen är det första advent. Traditionellt är ju advent en tid av förberedelse och väntan och ordet advent kommer av latinets adventus som betyder ankomst. För mig har advent just i år – i ljuset av den stora förändringsresa vi gjort på Sobona fått en lite annan symbolisk betydelse.

Beslut om samgående

Vid årsskiftet nås kulmen på en flera år lång resa med att bilda en ny arbetsgivarorganisation. ”Första advent” för Sobona blir översatt till vår adventskalender den 19 juni 2017 när medlemmarna i KFS röstade för ett sammangående med Pacta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sedan vidtog ett arbete med förberedelser för sammanslagningen av de två organisationerna. Namn/varumärke, lokaler, ekonomi, organisation, bemanning m.m. skulle sättas på plats.

Formell sammanslagning


Det var klart till det vi kan kalla för ”andra advent” – årsskiftet 2018/19 då organisationerna formellt slogs samman och en ny fas i samgåendet inleddes – förberedelserna för att slå samman kollektivavtalen. Den var tänkt att pågå ett drygt år men så slog pandemin till och försköt allt i mer än ett halvår så vårt ”tredje advent” inföll den 17 december 2020 då Sobonas nya avtalsstruktur accepterades av parterna.

Avtalen på plats


Många var vi då som andades ut för ett år sedan och kände att nu hade vi gjort det svåra – avtalen var på plats. Men de nya avtalen träder inte i kraft förrän den 1 januari 2022. Efter årsskiftet inleddes förberedelserna inför nästa stora utmaning: Drygt 700 av Sobonas ca 1 100 medlemmar ska byta kollektivavtal och arbetet med att informera, utbilda, svara på frågor har pågått intensivt under hela 2021 (läs mer här). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetet inför avtalsbytena tar upp större delen av våra resurser och mycket annat har fått stå tillbaka på senare tid. Våra förhandlare gör ett hästjobb och ändå blir ibland svarstiderna längre än vanligt på grund av att andelen frågor med anledning av avtalsbytet har mångdubblat antalet dagliga medlemskontakter. Men vi jobbar på och ni medlemmar visar stor förståelse, vilket jag är mycket tacksam för.

Tillämpning av de nya avtalen


På 2021 års sista dag – ”fjärde advent” i Sobonas kalender höjer jag mitt glas för er medlemmar som stöttat, pushat, ställt frågor, kommit med invändningar, ifrågasatt och därmed bidragit till utvecklingen av de avtal vi nu ska börja tillämpa. Mitt glas höjs också för alla fantastiska branschrådsledamöter som ofta med kort varsel har fått kasta sig in i ett möte för att stämma av en extra komplicerad avtalsfråga och imponerande ofta vägt och värderat svåra avtalsfrågor. Men framför allt höjer jag mitt glas för mina fantastiska medarbetare och kollegor. De har gjort ett helt otroligt bra jobb, under lång tid med extremt hög belastning. De har alla fått bita ihop och göra det bästa av situationen gång på gång och jag vet att de längtar efter en vardag med ett större fokus på utvecklingsarbete för att kunna vara ännu mer tillgängliga för er medlemmar. Jag vet att ni medlemmar också längtar dit. Även ni har såklart påverkats av de senaste årens process. Men jag är övertygad om att vi nu kommer att visa att det var värt alla förberedelser och väntan. Med ankomsten av de nya avtalen kommer vi nu att kunna utveckla och bygga den organisation vi vill och kan vara för er medlemmar.

Samtidigt som vi slutspurtar inför avtalsbytena pågår också förhandlingar om omställning och turordning med mera kopplat till de tre så kallade ”Bokstavsutredningarnas” förslag om ändringar i LAS och i våra omställningssystem. Det innebär stora förändringar som kommer att prägla vårt arbete hela nästa år. Vi sitter också i slutförhandlingar med ambitionen att nå en överenskommelse om nytt pensionsavtal med högre avsättningar till pensioner och mer förutsägbara kostnader. Håll utkik efter information om detta för det är inte omöjligt att vi landar överenskommelser även i dessa frågor innan året är slut. Snart inleds också arbetet med avtalsförhandlingarna om ny huvudöverenskommelse (HÖK) med Vårdförbundet och nytt avtal för beredskapsbrandmännen (RiB). Vi informerar er medlemmar löpande i alla dessa delar.

Utanför mitt fönster har det nu slutat snöa. Barnen sover. De struntar fullständigt i kollektivavtal. De kommer att vakna och undra om det går att göra snögubbar. Ser ut som att de kommer att bli besvikna.


John Nilsson, förhandlingschef på Sobona

Populärt just nu

Publicerad: 24 november, 2021 | Senast uppdaterad: 15 december, 2021

Relaterade nyheter