Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona
  • blogginlägg
  • Arbetsmiljö
09 november 2021

Arbetsmiljöinformation - möjligheter och utmaningar inom arbetsmiljö

Under de senaste veckorna har det varit ett flertal informativa möten, seminarier och webbinarier inom området arbetsmiljö, som jag har deltagit i eller lyssnat på. Det händer mycket nu, en ökad medvetenhet och många utmanande frågeställningar samtidigt som det hörs irritationer över trögheter och outvecklade sätt och system. Här är ett försök att kortfattat återge några av dessa.

Arbetsmiljöverkets regelförnyelse

Arbetsmiljöverket presenterade statusen på regelförnyelsen för arbetsmarknadens parter vid fyra samrådstillfällen. 2300 paragrafer har omstrukturerats och ett antal föreskrifter ändras, framför allt inom byggherreansvaret. Hela regelförnyelsen var ute på remiss 2020 och en stor mängd synpunkterna har Arbetsmiljöverket nu bearbetat.

Sobonas Arbetsmiljöråd bildades för att tillsammans och utifrån våra olika kompetenser läsa och kommentera remissen. Arbetet resulterade i ett remissvar från Sobona på 50 sidor.

Arbetsmiljöverket fortsätter sitt arbeta med struktur, innehåll, formuleringar och sökbarheten i materialet. I början av nästa år kommer nästa presentation och sedan ska Arbetsmiljöverkets GD fatta beslut för ett verkställande som beräknas börja gälla vid halvårs skiftet 2023.

Svenskt näringsliv publicerade en rapport

Rapporten heter ”Arbetsmiljöverket 2.0, Förändring – För en ännu bättre arbetsmiljö. Den presenterades vid ett seminarium/webbinarium där författarna från Svenskt Näringsliv deltog tillsammans med politiker och representant från Arbetsmiljöverket.

I rapporten konstaterar författarna att Arbetsmiljöverket har stor inverkan på landets samtliga arbetsplatser. I sin undersökning bland medlemsorganisationerna framgår att Arbetsmiljöverkets bemötande och kommunikation många gånger brister i stället för att de i sitt uppdrag uppmuntrar och stöttar verksamheterna till ett bra arbetsmiljöarbete. Därför uppmanar Svenskt näringsliv Arbetsmiljöverket att bemöta arbetsgivare bättre, ha mer fokus på det förebyggande arbetet och vara tydliga med vad tillsynen har för syfte och vad den får för effekter.

Deltagande i regeringens Arbetsmiljöråd

Den 27 oktober deltog jag som representant för Sobona tillsammans med kollegor från SKR på regeringens Arbetsmiljöforum där arbetsmarknadens parter samlades under ledning av statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé. Utgångspunkten för dessa möten är regeringens arbetsmiljöstrategi. Representanter från Arbetsmiljöverket och Myndigheten för Arbetsmiljökunskap (MYNAK) redovisade sina uppdrag avseende åtgärdsförslag till arbetsmiljöstrategin och arbetsmarknadens parter berättade om sina åtgärder och aktuella arbetsmiljöutmaningar.

Pågående utredningar som regeringen initierat presenterades. Det ena gäller utvidgat rådighetsansvar, sanktionsavgifter inom flera områden och hur företagshälsovården ska utvecklas och stärkas. Det andra är en utredning om regionala skyddsombud. Två nya kanslier presenterades också. Det är Kansliet för Hållbart arbetsliv och Arbetslivskriminalitet.

Rasmus Cruce Naeyé avslutade mötet med sammanfattningen att regering och myndigheterna behöver klarlägga sina ansvar för arbetsmiljö på svensk arbetsmarknad och att åtgärder och vidare diskussioner om hot och våld behövs.

Gilla jobbet

Detta mycket uppskattade arrangemang, som även i år hölls digitalt, innehöll flera intressanta föredragningar kopplat till arbetsmiljö och hur vi påverkats av pandemin. Moderator är professionella Jan Bylund som leder diskussioner med forskare och aktörer inom arbetsmiljö. Föredragningarna är högaktuella och jag rekommenderar starkt att ta del av detta.

Allt spelas in och kan ses i efterhand på Gillajobbet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Även tidigare års föredragningar finns inspelade och kan ses.

MYNAKS webbinarium om den skadliga belastningen av stillasittande arbete

Enlig statistik är belastning på kroppen på grund av stillasittande arbete den näst största orsaken till arbetsskada. På webbinariet presenterade en representant från Arbetsmiljöverket hur kraven i föreskrifterna om Belastningsergonomi ska efterlevas och en annan representant beskriv resultatet från riktade inspektioner. De båda betonade vikten av att arbetsgivaren undersöker och riskbedömer stillasittande arbete men även att arbetstagarna ska ha kunskap om bland annat lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser. Se webbinariet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avslutningsvis

Jag kan glädjande konstatera att arbetsmiljö är i dag viktiga frågor och att många kloka människor arbetar, forskar, föreläser, kontrollerar och fattar viktiga beslut i ämnet. Att vi alla ska klara ett yrkesliv med bibehållen hälsa är ett mål på alla nivåer i samhällsstrukturen. Det finns mycket kvar att göra och att fortsätta göra. Få områden innehåller så många utmaningar och möjligheter som arbetsmiljö, tycker jag.

På återhörande

Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona

Populärt just nu

Publicerad: 09 november, 2021 | Senast uppdaterad: 09 november, 2021

Relaterade nyheter