Per Nordenstam
  • blogginlägg
  • Kommunala företag
  • Affärsmässig samhällsnytta
28 oktober 2021

Det bästa av två världar – missa inte den samhällsnytta som de kommunala företagen skapar

Ibland kan jag stöta på kunskapsglapp i det offentliga samtalet kring de kommunala företagen. Vårt långsiktiga arbete med att synliggöra de kommunala företagen gör att jag med stolthet kan ge tydliga svar på frågan: Varför kommunala företag, nu senast i en debattreplik på Dagens Samhälle Debatt (15/10-2021).

Något förenklat kan man säga att hela samhället tjänar på att alla gör det de är bäst på. Det privata näringslivets drivkraft är primärt affärsmässighet, medan drivkraften hos offentlig förvaltning är att skapa samhällsnytta. Det innebär olika typer av verksamhetslogik och därmed olika styrkor som vi måste använda på rätt sätt. Organisationsformen kommunala företag är en hybridform som besitter en unik styrka i att kunna kombinera både affärsmässighet och samhällsnytta. Genom att verka i skärningspunkten mellan det offentliga och privata kan de kommunala företagen agera långsiktigt och skapa möjligheter för såväl lokala näringsidkare, medborgare som samhället i stort.

Faktum är också att många kommunala företag tar ett särskilt ansvar vad gäller anställning av de som står långt från arbetsmarknaden. Många pratar problem, utmaningar och möjligheter vad gäller utanförskap och höga trösklar in på arbetsmarknaden, men många kommunala företag arbetar med konkreta, handfasta verktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att göra verklig skillnad, sänka trösklarna och erbjuda riktiga jobb som bidrar till vår gemensamma välfärd.

Rätt använd har organisationsformen en särskild möjlighet att ta ansvar, driva utveckling och skapa affärsmässig samhällsnytta tack vare att vi nyttjar det bästa av två världar. Det är framför allt relevant i det viktiga samhällsbygge som nu väntar efter pandemin.

Mer om de kommunala företagen står att läsa i vår stora satsning på Samhällsbygge 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och den senaste rapporten Berättelsen om de kommunala företagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De utgör viktiga pusselbitar i historiebeskrivningen av de kommunala företagens framväxt och deras betydelse i omställningen till ett hållbart samhälle. Missa inte att ta del av detta arbete som inte bara sätter de kommunala företagen på kartan, det visar hur de har varit och kommer att vara nyckelspelare i samhällsbygget.

Några fler tips från mig till dig som är medlem:

Ta gärna del av Valideringskonferensen 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. den 9 november, för dig som vill hänga med i utvecklingen och inspireras i frågor som rör kompetensförsörjning livslångt lärande. Vi har även precis öppnat anmälan till Ledarskapsdagen den 10 december Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., temat är Framgångsrikt ledarskap i en gåtfull tid och vi kan utlova en spännande eftermiddag fylld av kunskap och inspiration. Varmt välkommen!

Populärt just nu

Publicerad: 28 oktober, 2021 | Senast uppdaterad: 28 oktober, 2021

Relaterade nyheter