Per Nordenstam, vd
  • blogginlägg
  • Kommunala företag
22 september 2021

Nu är vi inte historielösa längre!

I förra veckan gick startskottet i lanseringen av vår stora satsning Berättelsen om de kommunala företagen. Vi tecknar en bild av de kommunala företagens framväxt de senaste 150 åren, er betydelse historiskt och inför den omställning som samhället behöver göra.

I förra veckan gick startskottet i lanseringen av vår stora satsning Berättelsen om de kommunala företagen. Vi tecknar en bild av de kommunala företagens framväxt de senaste 150 åren, er betydelse historiskt och inför den omställning som samhället behöver göra. Antalet kommunala företag ökar och det blir allt tydligare vilka fördelar som finns med organisationsformen och hur betydelsefulla ni har varit för utvecklingen av välfärdssamhället. I denna vår tredje rapport inom ramen Samhällsbygge 2030 fyller vi en viktig lucka i historiebeskrivningen - för faktum är att de kommunala företagen skapat stordåd. Inte alltid som affischnamn och i strålkastarljuset, men genom att leverera i praktiken. Det förtjänar att berättas om.

Genom att göra ett titthål till historien, gräva i arkiv och lyssna till era egna berättelser har vi nu tagit fram en rapport som vi skulle kunna kalla för ett stolthetsdokument. Det blir tydligt vilka fördelar som finns med de kommunala företagen och hur betydelsefulla ni är historiskt, idag och i framtiden för att tillgodose allas våra behov av en fungerande och hållbar vardag. Fram träder en bild av hur ni som samhällsaktörer skapat, byggt, drivit och utvecklat vårt välfärdssamhälle de senaste 150 åren. Det vill vi synliggöra! Med nyckelord som samhällsnytta, samverkan, affärsmässighet, långsiktighet och med er förmåga till anpassning efter tidens krumbukter står det helt klart: De kommunala företagen har varit och är mästerliga på att hitta sin roll i en föränderlig tidsanda. Det handlar om att kunna leverera samhällsnytta i praktiken. Och för det krävs långsiktighet som går bortom mandatperioder och kortsiktighet. Ansvarsfulla och samhällsnyttiga organisationer och ledarskap. Just dessa egenskaper som präglar de kommunala företagen.

Om förutsättningarna kommer på plats med sikte på 2030 kommer våra medlemmar att vara nyckelaktörer i det hållbara samhällsbygget, än en gång. Nu är vi inte historielösa längre!

Varför behövs då en berättelse om de kommunala företagen? Tre enkla svar på denna fråga är:

1. Det finns ingen idag, här finns en lucka för oss att fylla.

2. Kunskapen om de kommunala företagens bidrag till ett hållbart samhälle behöver öka.

3. Organisationsformen i sig är lyckosam för att gå i takt med samhällsutvecklingen.

Vi riktar ett stort tack till alla engagerade medlemmar som medverkat i tillblivelsen av Berättelsen om de kommunala företagen. Era bidrag har berikat beskrivningen av en historia i välfärdsbygget som hittills varit relativt okänd. Stort tack!Per Nordenstam, vd

Populärt just nu

Publicerad: 22 september, 2021 | Senast uppdaterad: 22 september, 2021

Relaterade nyheter