John Nilsson, förhandlingschef
  • blogginlägg
  • Kollektivavtal
  • Förhandling
01 september 2021

Förhandlingschefens blogg

Efter en varm och skön sommar med möjlighet till återhämtning och reflektion är det nu full fart igen i förhandlingsverksamheten. Huvudfokus ligger på fortsatt arbete kring de nya avtalen och de avtalsbyten som ska ske vid årsskiftet.

Vi genomför i höst ett stort antal utbildningar, uppdaterar webben med frågor och svar och för samtal med er medlemmar om vad som är viktigt att tänka på i denna process. Innan sommaren tog vi fram nya avtalstryck för de nya BÖK-avtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ska gälla från årsskiftet och dessa finns nu att beställa via sobona.se/tryck Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utöver avtalsbytena kommer en stor del av hösten att upptas av förhandlingar. Det är framförallt inom omställning/trygghet där förhandlingar ska genomföras kopplat till de tre ”bokstavsutredningarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.” som la sina förslag innan sommaren. Vi återkommer under hösten om hur dessa förhandlingar fortlöper och kommer att ha avstämningar med branschråd och avtalsrådet.

Ett annat område där det kan komma att bränna till är pensionsområdet. Trenden de senaste åren har gått mot högre avsättningar i pensionsavtalen och här har vi fört förhandlingar med våra motparter under två år för att se hur en sådan lösning skulle kunna se ut för vår sektor. Möjligen kan vi nu komma att enas i en principöverenskommelse om vad ett nytt avgiftsbestämt avtal skulle innehålla och då blir det slutförhandlingar för att mejsla fram det avtalet under hösten.

I övrigt i förhandlingsväg kommer vi höst att förbereda förhandlingarna som ska slutföras i vår med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård – HÖK (Vårdförbundet) och med motparterna på avtalet för beredskapsbrandmän RiB.

Vi jobbar även ständigt med att förbättra vår arbetsgivarservice både på webben och genom att stärka oss själva i nya och aktuella frågor. Högaktuella frågor är kopplade till pandemin och vad som ska gälla efter att den är över: Hur ser man på vaccinationsomfattning och möjlighet att ställa krav? Vad ska man beakta i återgångsplanerna? Hur ska vi underlätta samverkan mellan de som arbetat på arbetsplatsen under pandemin och de som arbetat hemifrån och nu kommer tillbaka? I vilken utsträckning är det rimligt med distansarbete och vad gäller då i försäkringsväg etc?

Vi uppdaterar löpande vår webb med frågor och svar och ni når oss dagligen i servicetelefonen om ni vill resonera kring dessa eller andra frågor.

Populärt just nu

Publicerad: 01 september, 2021 | Senast uppdaterad: 01 september, 2021

Relaterade nyheter