Maths Lundgren, programledare för Det strategiska ledarskapet och Gunnar Westling, rektor för Kommunala företagens ledarskapsakademi. Foto: Fredrik Berglund.
  • blogginlägg
  • Kompetensutveckling
  • Ledarskap
03 juni 2021

Utbildningsprogrammet som stärker förmågan att driva strategisk utveckling

Strategisk utveckling handlar om att utveckla förmågan att kunna beskriva komplexa förhållanden konceptuellt. Det vill säga att hitta enkla bilder och modeller som gör att andra kan se det du ser och att ni tillsammans kan hitta vägar framåt. Ansök till utbildningsprogrammet Det strategiska ledarskapet innan sommaren! Programmet är skräddarsytt för ledare i kommunala företag.

De kommunala företagen befinner sig i gränslandet mellan offentligt och privat – mellan kund och invånare – och de behöver vara rustade för att kunna bidra till samhällsutvecklingen samt leverera de tjänster som ett fungerande samhälle måste ha. Utbildningsprogrammen inom Kommunala företagens ledarskapsakademi är framtagna för att tillgodose de behov som finns i den här typen av hybridorganisationer. 

Ett av dessa program är Det strategiska ledarskapet som är skräddarsytt för dig som är chef med strategiskt ansvar direkt underställd högste chef.

Det övergripande målet med programmet är att utveckla förmågan att ta ansvar för och driva strategisk utveckling i ett landskap som förändras snabbt. Det handlar i mångt och mycket om att addera ett helhetsperspektiv till det uppdrag som du har idag tillsammans med vd, förbundsdirektör (eller motsvarande) genom att driva de strategiska frågorna, ta in omvärlden och omsätta det till den egna verksamheten.

Strategisk utveckling handlar om att utveckla förmågan att kunna beskriva komplexa förhållanden konceptuellt. Det vill säga att hitta enkla bilder och modeller som gör att andra kan se det du ser och att ni tillsammans kan hitta vägar framåt.

Ny teknik gör intåg med ibland svårförutsedda konsekvenser. Samtidigt behöver många kommunala företag ta stora utvecklingssteg, ofta i samarbeten med nya aktörer. Det ställer krav på att vara innovativ och driva förändring och samtidigt vara en stabil ryggrad i ett samhälle med ett snabbt föränderligt landskap.

I programmet diskuterar vi vad dessa utmaningar kommer att kräva av dig som ledare och vilka nya grepp som behöver tas vad gäller ledarskap, organisation och styrning. Inte minst krävs det skicklighet i att identifiera och initiera vägar till samarbete och samverkan som går på tvären mellan organisationer.

Sök innan sommaren!
Nästa omgång av programmet startar den 13 september 2021. Vi tar löpande emot ansökningar till programstarten och har några platser kvar. Kanske är det du som går?

Vi ser fram emot att höras och ses,
Maths Lundgren, programledare för Det strategiska ledarskapet och Gunnar Westling, rektor för Kommunala företagens ledarskapsakademi samt den som tillsammans med Sobona har utvecklat programmet från start.

Om Kommunala företagens ledarskapsakademi
Kommunala företagens ledarskapsakademi drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Samtliga program är unikt framtagna för Sobonas medlemmar och präglas av nyfikenhet, utveckling och ett dynamiskt möte mellan forskning och praktik. Kommunala företagens ledarskapsakademi utvecklas i takt med tiden och alltid i nära dialog med de kommunala företagen.

Läs mer:
www.sobona.se/detstrategiskaledarskapet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information om Det strategiska ledarskapet, vänligen kontakta:
Kari Anne Gransäter, programrådgivare.
Karianne.Gransater@exedsse.se eller 08 586 174 37

Populärt just nu

Publicerad: 03 juni, 2021 | Senast uppdaterad: 03 juni, 2021

Relaterade nyheter