null
  • blogginlägg
  • Arbetsmiljö
19 mars 2021

Kom ihåg den viktiga återhämtningen

Återhämtning innebär enligt Wikipedia att kroppen får tid att vila ut och repareras/byggas upp igen. Vi ser ordet återhämtning i många sammanhang just nu. Allt från att EU-ministrarna diskuterar nationella återhämtningsplaner till rapporter från sömnforskare om sömnens betydelse för vår återhämtning. Läs mer i Arbetsmiljöbloggen.

Återhämtning innebär enligt Wikipediaatt kroppen får tid att vila ut och repareras/byggas upp igen.

Vi ser ordet återhämtning i många sammanhang just nu. Allt från att EU-ministrarna diskuterar nationella återhämtningsplaner till rapporter från sömnforskare om sömnens betydelse för vår återhämtning. Regeringen har nyligen skickat ut ett förslag på remiss avseende återhämtningsbonus till personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Pengarna är tänkt att användas till att utprova nya eller vidareutveckla befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller med syfte att främja ett hållbart arbetsliv.

I en artikel i Vetenskap & hälsabeskriver Per Johnsson, leg. psykolog och lektor vid Lunds universitet att återhämtning handlar om att skapa tid för att få ned kortisolutsöndringen i kroppen. Sömnen är viktig men det kan också handla om att ta promenader eller att njuta av naturen. Han betonar att det inte handlar om intensiv fysisk träning, eftersom det sätter igång samma stressystem i kroppen som vi vill lugna ned, dessutom kan träningskravet i sig vara stressande.

Men det handlar inte bara om stress. 

Det handlar om att återhämtning är viktig för att förebygga ohälsa. Att vila huvudet från arbetsuppgifterna, att vila ögonen från bildskärmen, att vila kroppen från belastande rörelser eller från att sitta stilla. Det handlar om att tanka energi och rena systemet för att kunna komma tillbaka med friska krafter. Det finns många former av återhämtning och vad som upplevs återhämtande kan vara olika för olika människor. Gemensamt för alla är att nattsömnen är den viktigaste källan till återhämtning. I övrigt kan både fysisk aktivitet som exempelvis promenader, gympapass eller löpning och vila som exempelvis sitta stilla, titta på TV, ligga på soffan fungera återhämtande.

Om du går eller vistas i naturen, eller till och med tittar på bilder av natur, kan du öka din motståndskraft mot stress och uppleva känsla av lugn och ro visar en studie från Stanford Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Forskaren visade att promenader i grönområden minskade ångest och oro mer än att vistas i stadsmiljö.

Enligt Stressforskningsinstitutets Temablad Trötthet och återhämtningmåste det som drivits upp (fysiologisk aktivering) tillbaka ned till ursprungsnivån för att kroppens system ska hålla på sikt. Om vi inte får tillräcklig återhämtning så löper vi risk att drabbas av ständigt ihållande trötthet, vilket på sikt kan leda till utmattning. Återhämtning handlar alltså om nedvarvning.

Läs mer här:Temablad trötthet och återhämtning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Vad kan arbetsgivaren göra för att underlätta återhämtningen med syfte att ska hålla ett långt arbetsliv:

Möjliggör återhämtning och ge förutsättningar, inte minst under perioder av hög arbetsbelastning. Att kunna ta kortare pauser under arbetstid för lite småprat med arbetskamrater är viktigt för återhämtningen. Här kan arbetsgivaren ge förutsättningar vare sig vi är på samma kontor eller arbetar på distans. Längre pauser behövs också någon gång under arbetspasset, som möjliggör frisk luft, lite rörelse och att hinna äta i lugn och ro. Det behövs alltså balans mellan kraven i arbetet och behovet av återhämtning för att uppnå en långsiktig hållbar situation.

Att flytta möten utomhus har blivit allt mer populärt under pandemin. Mycket kan avhandlas över telefon i promenadtakt.

Vad kan arbetstagaren göra:

Livsstilen påverkar våra möjligheter att bemästra stress. För att nå balans mellan aktivitet och vila behövs god sömn och återhämtning under vaken tid. Det ska vara naturligt att känna sig pigg och utvilad vid arbetsdagens början och att ha krafter kvar att göra andra saker efter arbetsdagens slut.

Nedan några tips för att fånga bra återhämtning:

  • Få tillräckligt med högkvalitativ sömn
  • Timmarna före du går i säng är viktiga! Lär dig att avsluta dina dagliga sysslor så du kan varva ner innan du går och lägger dig
  • Lämplig fysisk aktivitet anpassad till dig och en hälsosam kost bidrar till god återhämtning
  • Lär dig att göra andnings- och avslappningsövningar att använda vid behov

Den 22 mars har SKR ett webbinarium om återhämtning.

Läs mer: Återhämtning – hur kan verksamhetschefer/HR-experter skapa bra förutsättningar? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 19 mars, 2021 | Senast uppdaterad: 19 mars, 2021

Relaterade nyheter