null
  • blogginlägg
  • Kollektivavtal
  • Förhandling
22 februari 2021

Arbetsgivare post corona – ett förändrat arbetsliv

Innan pandemin slog till hade vi sedan länge pratat om ett ”förlängt och förändrat arbetsliv” och de konsekvenser det skulle medföra. En allt mer åldrande befolkning kräver att fler jobbar längre för att vi ska kunna finansiera välfärden. Samtidigt medför den ökade förändringstakten i arbetslivet att kompetenser som behövs idag inte kommer att behövas imorgon.

Den pågående utvecklingen ställer krav på både organisationers och medarbetares förändrings- och omställningsförmåga. När fler ska ställa om till nya arbetsuppgifter och orka jobba längre krävs anpassningar, omställningar och nya grepp. Sobona och våra med- och motparter arbetar sedan flera år med dessa frågor. Det har lett till arbetsmarknadens modernaste omställningsavtal där medlemmarna nu kan söka medel för förebyggande omställningsinsatser och vi har pågående förhandlingar med målet att modernisera också pensionsavtalen och avtalen för att underlätta steget in på arbetsmarknaden. Samtidigt pågår statliga utredningar som kommer att innebära förändringar både gällande LAS, omställning och studiestödssystemen och de kommer i olika utsträckning få konsekvenser för hur vi jobbar med kompetensförsörjning och omställning i våra verksamheter.

Till detta läggs nu den dramatiska förändring av stora delar av arbetslivet som pandemin har inneburit. Den digitaliseringsvåg som vi talat länge om vällde nu in som en tsunami och vi ställde om våra organisationer till distansarbete och digitala möten på några veckor. När pandemins vågor lagt sig kommer vi att ha ett arbetsliv som ser delvis annorlunda ut än det gjorde innan. Ett arbetsliv som ställer nya krav på arbetsgivare och medarbetare och kräver svar på frågor vi kanske ställt även tidigare men som nu ställs på sin spets. Var går gränsen för arbetsmiljöansvaret vid hemarbete? Vad omfattar arbetsskadeförsäkringen vid hemarbete? Hur kan arbetsgivaren leva upp till kraven i Arbetstidslagen? Hur hanterar arbetsgivare ”misskötsamhet” vid digitala möten och vad är misskötsamhet vid digitala möten?

Dessa och andra frågor som våra medlemmar nu står inför sina verksamheter jobbar vi med för att ge bra svar på och stöd kring. I de delar där vi tar fram stöd finns det på vår eller våra samarbetspartners hemsidor så gå gärna in där och titta. Där svar inte ännu finns så behöver vi arbeta för att hitta dem. Olika verksamheter står så klart också inför olika utmaningar och frågor och det som är en lösning i en verksamhet kanske är en omöjlighet i en annan. Vissa verksamheter såsom vård och omsorg och räddningstjänst är i stor utsträckning helt omöjliga att utföra på distans, men även här kan digitala verktyg komma att förändra arbetet i grunden. För att fånga upp vilka förändringar, utmaningar och frågor som finns ute i verksamheterna är ett medlemsnära arbete helt avgörande för oss. Alla medlemskontakter är värdefulla för att bygga kompetens och insikt kring vad som är utmaningar och hur lösningarna kan se ut. Vissa frågor kanske vi behöver kollektivavtala om, andra kräver att vi jobbar mot lagstiftaren för att åstadkomma förändringar och en del kanske kan besvaras genom förändrade arbetssätt. Arbetsgivarperspektiven är många och skiftande, men det är avgörande att vi tar oss an dem alla för att bidra till den fortsatta utvecklingen av verksamheterna i de kommunala företagen. Och utveckling och förändring krävs – arbetsgivarrollen är under förändring och det den en gång var kommer inte att komma tillbaka.

Tips på länkar med stöd i arbetsmiljöfrågor utöver sobona.se

Afa Försäkring – www.afaforsakring.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Suntarbetsliv – www.suntarbetsliv.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 22 februari, 2021 | Senast uppdaterad: 22 februari, 2021

Relaterade nyheter