null
  • blogginlägg
  • Samhällsbygge 2030
  • sb2030
  • Kommunala företag
18 februari 2021

Berättelsen om Samhällsbygge 2030

Så här ett par år in i det som blivit en satsning som omfattar så mycket mer än en rapportserie vill vi gå tillbaka till grunden. Vi vill ta tillfället i akt att berätta om hur resan började och vad vi vill uppnå med den. Med den här texten vill vi välkomna alla in i gemenskapen kring Samhällsbygge 2030.

Sobona är kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Alla som är medlemmar i Sobona brinner för att skapa samhällsnytta. I Sobonas arbete för att tillvarata och främja våra medlemmars intressen hämtar vi kraft och inspiration från ert driv att förbättra, förvalta, utveckla och framtidssäkra välfärden, infrastrukturen och annan samhällsservice. Ni jobbar varje dag för en hög kvalitet, affärsmässig samhällsnytta och alltid med fokus på långsiktig hållbarhet. Det är bra för verksamheterna, medarbetarna, ägarna och inte minst, alla som tar del av de nyttor som ni medlemmar skapar.

Men trots att verksamheterna ofta spelar en avgörande roll för att människors vardag ska fungera är det få som känner till de kommunala företagen. Det vill vi ändra på. Det första syftet med Samhällsbygge 2030 är därför att öka kännedomen om de kommunala företagen. Tanken är att återkommande samla relevant statistik och information som visar på er betydelse och belysa frågor som är viktiga för er utveckling. Det andra syftet med Samhällsbygge 2030 är att stärka er framtidskapacitet genom att fokusera på analys och strategi för att vara framgångsrika organisationer även i framtiden.

I upptakten av satsningen har vi tagit avstamp i Sobonas prioriterade område Hållbar utveckling och belyser hur de kommunala företagen bidrar till samhällsbygget. Ni utgör kärnan i samhällsbygget och en hållbar utveckling är i sin tur kärnan i era verksamheter. Det har blivit allt tydligare under arbetets gång. Det är också någonting det finns en oerhörd stolthet kring; både hos er och hos Sobona som arbetsgivarorganisation.

Med namnet Samhällsbygge 2030 knyter vi ihop samhällsbygge med Agenda 2030. Med det som grund är det vår förhoppning att den här satsningen ska belysa det samhälle ni är med och bygger inför framtiden.

Ta del av de två första rapporterna i serien på sobona.se/samhallsbygge2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I nästa del kommer vi att måla upp berättelsen om de kommunala företagen. I samtalen om de kommunala företagens nuvarande och framtida bidrag till samhället tar vi avstamp i historien. Genom den skapas en berättelse där demokrati och industrialisering möts – där affärsmässig samhällsnytta levererar välfärd och samhällsnytta genom att förena det bästa av två världar.

Hela tiden genomsyras arbetet av en dialog med er medlemmar. Resultatet skapas med er och för er. Ert driv att förbättra samhället ger oss inspiration och kraft att tillvarata era intressen och stärka er framtidskapacitet.

Tillsammans skapar vi ett samhälle präglat av utveckling och tillit.

Ett stort tack till alla engagerade medlemmar som medverkat i intervjuer, undersökningar och analysworkshops och som hittills bidragit till vår gemensamma satsning Samhällsbygge 2030.


Anna Lirén, strategisk utveckling, anna.liren@sobona.se


Madeleine Gimåker, strategisk utveckling, madeleine.gimaker@sobona.se


Publicerad: 18 februari, 2021 | Senast uppdaterad: 13 september, 2021

Relaterade nyheter