null
  • blogginlägg
  • Kollektivavtal
  • Sobona
  • Förhandling
22 januari 2021

Nytt år – nytt fokus

Jul- och nyårshelgerna gav oss äntligen möjlighet till lite vila och återhämtning. Det var en välbehövlig paus efter ett i många olika avseenden extremt år där alla gjort sitt yttersta för att åstadkomma bästa möjliga avtalsvillkor i våra olika branscher. Ledigheterna gav också en möjlighet till reflektion kring vad vi varit med om och vad vi åstadkommit.

Jul- och nyårshelgerna gav oss äntligen möjlighet till lite vila och återhämtning. Det var en välbehövlig paus efter ett i många olika avseenden extremt år där alla gjort sitt yttersta för att åstadkomma bästa möjliga avtalsvillkor i våra olika branscher. Ledigheterna gav också en möjlighet till reflektion kring vad vi varit med om och vad vi åstadkommit. Även om vi har många tankar kring vad vi kunde gjort bättre eller annorlunda, kan i alla fall min känsla formuleras som: Vi gjorde det!

När de tidigare fusionsförsöken mellan KFS och Pacta föll var en av anledningarna att man inte lyckades enas om hur man skulle hantera kollektivavtalen. Nu bildades Sobona med parallella avtalsstrukturer som blev en av våra första uppgifter att ta oss an och lösa. Och den nödvändiga sammanslagningen av avtal i Sobonas olika branscher för att inte längre vara både KFS och Pacta är nu till största delen avklarad. Vi har några avtalsknutar att lösa för tidigare medlemmar i KFS bransch Vård och omsorg och vi behöver under året jobba med pensions-, statistik- och yrkesintroduktionsavtalen men i stort har vi nu skapat ettSobona där vi från om med 1 januari 2022 inte längre behöver säga – för tidigare KFS gäller… och för tidigare Pacta gäller… Det är historia! Nu kan vi säga – för Sobonas bransch x eller y gäller, och det känns fantastiskt att ha kommit dit!

Med avtalen på plats kan vi nu äntligen lägga all energi på att vara en så bra arbetsgivarorganisation som möjligt i vardagen för våra medlemmar. Avtalsförhandlingar är ju kul för oss förhandlare men för medlemmarna är ju avtalen en grundläggande självklarhet som bara ska finnas på plats och fungera. De viktigaste uppgifterna vi på Sobona har är ju att vara det bästa möjliga stödet för våra medlemmar i deras arbetsgivarroll. Det kan gälla olika typer rådgivning i arbetsrättsliga frågor, utbildningar i lag och avtal, stöd i tvister som uppstår med mera.

Allt detta kan vi nu äntligen lägga all kraft på. Det innebär att vi kan utveckla våra utbildningar, vårt arbetsgivarstöd på webben och hur vi jobbar i övrigt med stöd och rådgivning. Det blir en omställning för oss förhandlare som under lång tid haft huvudfokus på att ro de nya avtalen i hamn, men vi är laddade och ser fram emot detta och det ska bli kul att arbeta med information, kommunikation och utbildning så att alla arbetsgivare får möjlighet att utveckla sig som arbetsgivare och därmed också sin verksamhet.

Även 2021 blir därför ett intensivt år där vi tar nya steg i utvecklingen av Sobonas arbetsgivarservice. I detta arbete kommer vi att behöva er input och stöd för att finslipa vad vi bör göra och när och hur vi ska göra det. Vi kommer att ha en nära dialog med våra branschråd och vi har även andra planer för hur vi ska involvera er medlemmar i utvecklingen. Passa gärna på att komma med inspel i stort och smått när ni har kontakter med oss i olika frågor. Tillsammans med er kan vi fortsätta utvecklingen av Sveriges bästa arbetsgivarorganisation!

John Nilsson, förhandlingschef.

Publicerad: 22 januari, 2021 | Senast uppdaterad: 22 januari, 2021

Relaterade nyheter