null
  • blogginlägg
  • Omvärld
  • Arbetsmiljö
14 december 2020

​Ett märkligt år går mot sitt slut

December är här och vi tänder våra julstjärnor. Ett år som inte är likt något annat år är snart slut. På ett av seminarierna som Gilla jobbet höll i november, pratade en av föreläsarna om att det är viktigt för oss att känna hopp. Hopp om att det blir bättre framöver.

Under året har många individer drabbats av olika grader av social isolering och behövt göra olika förändringar i livsstilen. Vissa yrkesgrupper har fått slita hårt utan möjlighet till bra återhämtning och med risk att drabbas av sjukdomen vi fruktar. Många har tvingats till att arbeta hemifrån och bara möta kollegor och samarbetspartners via digitala forum. Ett stort antal har blivit av med sitt arbete vilket lett till svåra situationer.

Omfattningen av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar har diskuterats mycket. Det ansvaret har också fått lov att anpassas till rådande situationer. Men osvikligt är att arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön för de personer som han eller hon leder och fördelar arbetet till. Som arbetstagare ska vi också osvikligt följa regler och delta i arbetsmiljöarbetet som gäller samt påtala brister om sådana finns.

För verksamheterna har Arbetsmiljöverket på uppdrag av regeringen tagit fram tillfälliga föreskrifter i syfte att underlätta utan att minska på säkerheten. Regeringens arbetsmiljöstrategi för kommande år kommer också att beakta rådande situation och kommer bland annat fokusera på organisatoriska och psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Årets utmaningar är många

Inom arbetsmiljö var personlig skyddsutrustning en stor utmaning, framför allt under våren då bristen på sådan var stor. Likaså att snabbt ordna olika skydd för personal så att verksamheterna kunde fortgå, exempelvis plexiglasskydd vid receptioner, informationer och kassor. Frågor som behövts hanteras är: hur säkerställer vi de samhällsviktiga verksamheterna så bemanningen inte drabbas? Hur hanterar vi riskgrupper inom verksamheterna? Hur länge ska en person stanna hemma som haft covid-19? Hur ska vi ta oss till och från arbetet på säkert sätt? Hur skapar vi ergonomiskt riktiga arbetsplatser hemma? Och så vidare.

Våra myndigheter Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) och Arbetsmiljöverket, har gett oss rekommendationer och krav som vi ska följa. Dessa har inte alltid överensstämt, utan i vissa fall gett olika besked vilket gjort det svårt ur arbetsgivarperspektiv att veta vad som måste göras.

Framåtblick

Vad har vi lärt oss under detta år och vilka förändringar kommer att bestå, är intressanta frågor. Enligt mäklarna efterfrågas nu större bostäder med krav på utrymme för hemmakontor. Husdjursförsäljningen slår alla rekord. Betyder dessa fakta att många kommer att fortsätta arbeta hemifrån och att våra framtida kontor kommer att bli sociala mötesplatser i stället för plats där arbetet utförs? Vad innebär detta för de yrkesgrupper som måste åka till arbetsplatsen för att utföra sina arbetsuppgifter? Kommer ledarskapet att förändras? Får självledarskap en större betydelse? Förhoppningsvis har vi lärt oss att det är viktigt att ha beredskap för oförutsedda händelser och engagerat göra våra regelbundna riskanalyser.

Troligen ligger just nu hoppet på ett säkert och effektivt vaccin för oss som individer, för våra verksamheter, för hela samhället och till och med för hela världen.

Ta hand om varandra, det går att göra på distans också. Tillsammans är vi starkast, samverkan är en viktig förutsättning.

Jag har hopp om att allt blir bra. Tålamod och uthållighet är vår utmaning just nu och vi kommer att klara det.

På återhörande

Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona

Publicerad: 14 december, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter