null
  • blogginlägg
  • Kommunala företag
30 oktober 2020

Om kraften att bygga samhällen

De kommunala företagen har kraften att driva samhällsekonomin, kraften att ställa om hela samhällen till att präglas av en hållbar utveckling och kraften att stärka den lokala demokratin. Kraften att bygga samhällen

"Den väntade på honom, staden som så länge funnits i hans drömmar.

Kvällssolen slickade tak och torn glänsande blanka, slängde glitter i vattenflikarna som smög in mellan gyttret av hus. Grå berg reste kala klippor över trädgårdarnas och tobaksfältens frodiga grönska.

Stad serverad på silverbricka, framsträckt som gåva. Som om palatsen med gröna koppartak, kyrkorna med svarta spiror, hamnarnas fartyg och bergens träkåkar, som om allt var leksaker. Redo att gripas av ivriga händer, lockande nära, lättillgängligt."

Per Anders Fogelström, mina drömmars stad

Det tog mig till en bra bit in i vuxen ålder, ja till och med in i medelåldern innan jag gav mig i kast med Stad-serien av Per Anders Fogelström. Men en gammal vän till mig, lite spirituell till sin natur sa alltid, "allting händer av en anledning", och det har visat sig stämma mer än en gång. Kanske är det även så att klyschan "var sak har sin tid" stämmer in på precis just detta - att boken som jag minns att alla andra läste i åttan inte blev läst av mig förrän jag var nästan 38 år.

I turbulensens tidevarv där klimatkris och pandemi håller på att trycka samhället mot den stora omvandlingen har jag funnit ro en beskrivning från en annan tid, en annan livsåskådning och med en annan huvudperson än jag själv. Varför? Kanske för att allt går igen men ändå inte. Kanske för att det fått mig att reflektera över att mycket av de upplevelser vi just nu går igenom handlar om den livsåskådning vi just nu har - du och jag som individer och än mer vi som samhälle.

Runt förra sekelskiftet präglades samhället av en ljus framtidssyn. De tekniska framstegen hade varit enorma och drivit på en utveckling i sådan rasande fart att allt ont tycktes lika omöjligt som obehagligt. Ingen trodde på de världskrig som skulle komma att prägla en stor del av 1900-talet och alla trodde att ingenjörskonsten skulle ta mänskligheten till oanade höjder. Tron kan försätta berg men också göra att det oväntade blir än mer oväntat.

I rapporten Samhällsbygge 2030 beskriver vi en bild av den historiska utvecklingen eftersom den också har satt sin prägel på vår samtid. Många paralleller kan dras mellan tidigare historiska epoker och den period vi nu lever i.

Stad-serien av Fogelström tar sitt avstamp i en tid präglad av samhällsbyggaranda och en ljus framtidssyn, samma typ av samhällsanda som vi också såg under efterkrigstiden. Inte förrän världskrigen gör sitt intåg i berättelsen ser vi samma typ av turbulens upplevd som vi gör i dag. Detta samtidigt som turbulenta tider på arbetsmarknaden präglade samhällsutvecklingen. Tider som den vi upplever nu, som upplevdes under tiden för världskrigen påverkar människor, individer såväl som samhällen. I dag ser vi en kraftigt ökande psykisk ohälsa och en ung generation som törstar efter trygghet. Vi hör de höga ropen på hjälp - på en ledare som kan visa vägen - ut ur torktumlaren.

Allmänheten väntar på att någon ska visa vägen, gå före! Alla pratar men ingen verkstad är i sikte. Det finns en förväntan på att någon ska axla ansvaret, men ingen vet att en stor del av detta ansvar faktiskt axlas av de kommunala företagen - att de har en kraft att ställa om, att ta ansvar.

I studien "det bästa av två världar" genomförd av Sobona tillsammans med Ungdomsbarometern för ett par år sedan framgår att 22 procent av alla tillfrågade (mellan 18-35 år) vet vad ett kommunalt företag är. Samtidigt visar en pågående studie att de kommunala företagen varit en stor del av att bygga hela det moderna samhället.

I början var det staden. I staden skedde utvecklingen. Men sedan spred sig utvecklingen. Och de kommunala företagen visade vägen. Vissa startade som kommunala företag medan andra var privata men ansågs för viktiga för allmänheten för att ägas av helt privata intressen. De köptes upp. Fogelström har blivit intimt förknippad med staden, med Stockholm. Staden är huvudpersonen. Men utvecklingen som präglade staden spred sig. I dag är ofta de kommunala företagen ett med den lokala plats där de verkar. Ofta bär företagen ortens namn, en stolthet och förankring som det sätts ett stort värde på, en förankring som verkar i demokratins namn.

Så vad står vi inför?

Med historien som upprepar sig, om än i lite nya skepnader borde det gå att säga hur framtiden ser ut, men det är omöjligt. Vad vi kan säga, vad vi tror oss veta är att vi står inför en stor omvandling. Tio år framåt i tiden kanske vi tittar tillbaka och säger att det var då det hände. Kanske säger vi att det var år 2020 som den stora kulmen av turbulens blev nådd och på andra sidan började vi bygga igen.

Vi brukar kalla det vi befinner oss i nu för vinter, och det vi ser bortom hörnet är våren. Vi är mitt i en brytpunkt. Den präglas av klimatförändringar och tekniska utveckling. Men droppen kan vara pandemin. Den slår globalt mot alla samhällen och kanske finns den stora urkraften i att besegra en gemensam fiende. Kanske är det pandemin som kommer att vara vår brytpunkt. Men det vet vi inte - inte förrän om tio år. Då, när vi kan sätta på oss historieglasögonen och titta på vår samtid som en dåtid.

Och vilken roll kommer de kommunala företagen att ha spelat? Samma som i tidigare stora omvälvningar - en helt central roll. De kommunala företagen har kraften att driva samhällsekonomin, kraften att ställa om hela samhällen till att präglas av en hållbar utveckling och kraften att stärka den lokala demokratin. Kraften att bygga samhällen.

Läs mer: Samhällsbygge 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll ögonen öppna efter nästa del i Samhällsbygge 2030 – en fördjupningsrapport som presenterar fem avgörande moment för hållbar utveckling i praktiken.

/Madeleine Gimåker, utvecklingsstrateg på Sobona

Publicerad: 30 oktober, 2020 | Senast uppdaterad: 13 september, 2021

Relaterade nyheter