null
  • blogginlägg
  • Arbetsmiljö
02 oktober 2020

Utmaningen blev framgång i nätverksträffen

Kopplat till Sobona finns två arbetsmiljönätverk. Ett som startade för snart ett år sedan som kallas Arbetsmiljörådet och ett som är inne på sitt 11 år för energibolag kallat Arbetsmiljönätverket Energi.

I Arbetsmiljörådet arbetar vi just nu fullt ut med Arbetsmiljöverkets remiss på regelstrukturförändringen men när det remissvaret är inskickat i december kommer aktuella arbetsmiljöfrågor vara det centrala.

Det mycket etablerade Arbetsmiljönätverket Energi för energibolagen brukar träffas fysiskt två gånger om året. I början av året i Stockholm hos Sobona och på hösten hos ett av medlemsföretagen. Nätverket är väl strukturerat med stadgar för medlemmarna, för ordförande och för samordnaren. Samordnaren är undertecknad. Samtliga deltagare har befattningar inom arbetsmiljö och utbyter erfarenheter och frågor med varandra.

Årets höstmöte gick i ”anpassning av rådande situations tecken”. Jag och sittande ordförande Katrin Rosenbäck från Kraftringen har vid ett antal möten funderat på ett digitalt ersättande höstmöte.

Hur får man engagemang, delaktighet, synlighet, trevligt och socialt på ett möte omfattande två halvdagar via Teams? 23 personer deltog och med stort engagemang i arbetsmiljöfrågorna blev mötet fyllt av goda exempel, frågeställningar och lösningar.

När vi gick laget runt och presenterade aktuella frågor framkom att hos många av bolagen pågår organisationsförändringar. Man arbetar med samverkan, kompetenshöjning och attitydförändringar. Anmälda ämnen att diskutera djupare handlade om genomförande av medicinska kontroller, att förmedla arbetsmiljökrav vid upphandling, Covid-19 åtgärder och interna utredningar av arbetsplats olyckor.

Mötets framgångsfaktorer var att vi var två som höll i mötet. Vi kunde därmed hjälpas åt och bevaka chatt och handuppräckningar. Vi var också noga med att ta många pauser och vi har ett icke sinande flöde av ämnen att diskutera. Det som deltagarna tog upp som saknad var den sociala biten, det är den stora utmaningen när vi sitter utspridda över hela vårt avlånga land.

När vi checkade ut från de två dagarnas möte kände jag tacksamhet över att vara en del av en grupp med stor kompetens inom arbetsmiljö och massor av engagemang. Det handlar om Sobonas energibolag och jag är stolt.

På återhörande

Publicerad: 02 oktober, 2020 | Senast uppdaterad: 02 oktober, 2020

Relaterade nyheter