null
  • blogginlägg
  • Kollektivavtal
  • Förhandling
01 september 2020

Avtalsarbetet under hösten

I slutet på mars enades Sobona med samtliga motparter om att förlänga samtliga lön- och villkorsavtal till och med 31 oktober oavsett när under året avtalen löpte ut.

Avtalen som Sobona tecknar tillsammans med SKR rör totalt omkring 500 medlemsföretag i Sobona med cirka 60 000 medarbetare. Avtalen som Sobona förhandlar självständigt omfattar totalt drygt 600 företag med sammantaget drygt 35 000 medarbetare.

Sedan dess har förhandlingsarbetet inom Sobonas olika branscher bedrivits lågintensivt. Både det interna arbetet med avstämningar i branschråd och förhandlingstillfällen med motparter har i huvudsak skett genom video/telefonuppkopplingar. Parterna inom industrin, som är det avtalsområde som sätter det så kallade ”märket”, kommer att gå in i mer intensiva förhandlingar runt den 1 oktober med ambition att bli klara till den 1 november. Osäkerheten är dock stor på hela arbetsmarknaden. Var coronapandemin tar vägen under hösten kommer att kunna påverka planerna, företagens och samhällets ekonomiska förutsättningar påverkar likaså. Den LAS-utredning som pågår på nationell nivå är en tredje faktor som kommer att kunna få betydelse.

Sobonas förhandlare jobbar på enligt plan men har beredskap för alternativa scenarion. Det innebär att planen är att slutföra avtalsförhandlingarna så snart parterna inom industrin enats om nya avtal. Om alla pusselbitar faller på plats kan det ske runt mitten av november. Tanken är att det ska finnas en chans för arbetsgivare att betala ut de nya lönerna med decemberlönen men i normala fall är det för kort tid för de flesta arbetsgivare att hinna med detta. Det är dock möjligt att vi kan komma att enas om speciallösningar för att möjliggöra utbetalning under 2020. Det är också möjligt att det blir någon annan lösning. Det enda som kan sägas säkert om årets avtalsförhandlingar är att det inte blir som det brukar bli. Frågor om retroaktiva löneutbetalningar, om när avtalen blir klara, om hur lång avtalsperioden kommer att vara - är ännu svårare än vanligt att sia om. Det enda vi kan säga säkert att det kommer att bli nya avtal. Förr eller senare. Det blir det alltid.

Vad innebär detta för de lokala löneprocesserna?

Löneöversyn 2020 för de avtal som har prolongerats till och med den 31/10

Huvudöverenskommelserna (HÖK) och överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (ÖLA) och KFS branschavtal som skulle ha löpt ut under 2020 har alltså prolongerats. Det innebär att det för dessa avtal ännu inte finns något centralt löneavtal som anger förutsättningarna för löneöversynen i år. Någon lokal löneöversyn för yrkesgrupper som tillhör något av ovan nämnda avtal kan inte genomföras förrän det centrala avtalet är på plats vilket förväntas kunna ske under november.

Medskick till våra medlemmar: Löneöversyn för de avtal som har fortsatt gällande löptid under 2020

HÖKar och KFS branschavtal med löptid tillsvidare eller med utlöptid under 2021 och framåt har sedan tidigare löpande löneavtal som omhändertar löneöversynen 2020. Det innebär att årets löneöversyn kan genomföras. Dock kan det, med tanke på rådande pandemi, vara svårt att i verksamheten genomföra en löneöversyn nu.

En del medlemmar i Sobona har genomfört löneöversyn för dessa avtal. En del planerar att göra det under början av hösten medan de flesta verkar avvakta med att sätta nya löner till dess att det finns ett märke och avtal att utgå ifrån. Man kan då sätta löner för samtliga medarbetare vid samma tidpunkt.

För er som väljer att genomföra löneöversyn innan de nya avtalen är klara är det viktigt att tänka på att i det lokala protokollet enas om att ni tagit omhand hela 2020 års löneöversyn oavsett vad det centrala avtalet för 2020 sedan kan komma att innehålla. Annars finns risken, även om den är liten, att facken kan komma att kräva kompensation för någon del i de nya avtalet som ni inte har omhändertagits i er lokala process.

John Nilsson, förhandlingschef

Publicerad: 01 september, 2020 | Senast uppdaterad: 01 september, 2020

Relaterade nyheter