null
  • blogginlägg
  • Corona
  • Arbetsmiljö
28 augusti 2020

Inför höstens utmaningar

Så kör det i gång igen! Det är fortfarande augusti men kvällarna kräver tjockare tröja. Som alltid efter lite längre ledighet är det med många olika känslor man axlar yrkesrollen igen. Inte minst under detta märkliga år.

Så kör det i gång igen! Det är fortfarande augusti men kvällarna kräver tjockare tröja. Som alltid efter lite längre ledighet är det med många olika känslor man axlar yrkesrollen igen. Inte minst under detta märkliga år.

På Sobona har vi spännande saker på gång med avtalsrörelse, remissarbeten, engagerade nätverk med medlemmar från medlemsföretagen och mycket annat. Det känns att förväntningarna är höga och energin är laddad. Men så har vi ovisshetsmolnet som ligger där över oss. Hur blir det nu då?

Den 30 juli meddelade Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. att:

Covid-19 sprids fortfarande i flera delar av Sverige och en viktig del i att minska smittspridningen är att hålla avstånd och ha få nära kontakter. Om våra kontakter åter ökar finns en stor risk för en ny spridning under hösten.

Många personer har inte möjlighet att arbeta hemifrån, till exempel de som arbetar i servicesektorn och inom vård och omsorg. För att dessa ska kunna ta sig så säkert som möjligt till och från arbetet är det viktigt att försöka undvika trängsel. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att så många som möjligt fortsätter att arbeta hemifrån. Vid långvarigt hemarbete är det extra viktigt att arbetsgivaren beaktar sitt arbetsmiljöansvar.

Rekommendationen gäller så länge som de allmänna råden gäller, i nuläget till och med den 31 december 2020.”

Så för dem som kan jobba hemma är det en fortsättning på vårens och försommarens upplägg och för dem som måste vara fysiskt på sin arbetsplats gäller fortsatt extra försiktighet. Men oavsett variant gäller det att arbetsgivaren i detta läge ger tydliga besked om vad som gäller. Det har aldrig skrivits så ofta om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar som under denna pandemitid, vilket till stora delar har varit kopplat till hemarbete. Det gäller att identifiera arbetsmiljörisker och förebygga dessa så långt som det är möjligt. Jag tror att kommunicera och lyssna på varandra är områden som är viktigare än någonsin samtidigt som det är svårare då vi inte lika naturligt träffas. 

Se film från Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats. avseende tips för arbetsgivaren kopplat till oro.

Denna i många fall påfrestande och annorlunda situation på arbetsplatserna, ordinarie eller hemma, kan leda till oro och därmed ökad stress. Det finns stora behov av konkreta åtgärder för att förebygga osund stress. Forskning visar att genom att prata om stress med kollegor så mår vi bättre och känner oss mindre stressade. Det är detta som är kärnan i verktyget Stressdialogen som Suntarbetsliv publicerade i våras.

Stressdialogen är ett verktyg för arbetsgrupper och syftet är att börja förebygga osund stress genom att starta dialog och öka den gemensamma kunskapen om vad stress är. Hjärtat i verktyget är fyra korta gruppaktiviteter som passar för arbetsplatsträffar/personalmöten eller liknande. De kan även utföras vid ett digitalt möte. 

Kolla mer på Stressdialogen Länk till annan webbplats. här.

I denna utmanande tid finns också möjligheter. Vi når varandra snabbt och lätt via digitala mötesplatser, vi tvingas till ”digitalutveckling” och blir bekväma i det. Men jag tror att vi alla ser fram emot ett slut på denna pandemi och när vi kan ses normalt igen.

På återhörande

Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona

Publicerad: 28 augusti, 2020 | Senast uppdaterad: 28 augusti, 2020

Relaterade nyheter