John Nilsson, förhandlingschef på Sobona
  • blogginlägg
  • Kollektivavtal
  • Förhandling
17 september 2019

Avtalsrörelsen 2020 närmar sig

Nästa års avtalsrörelse närmar sig nu med stormsteg. Arbetet blir mer omfattande och komplext än vanligt då vi inom de flesta av Sobonas branscher har som mål att slå samman två eller flera avtal till ett.

Nästa års avtalsrörelse närmar sig nu med stormsteg. Arbetet blir mer omfattande och komplext än vanligt då vi inom de flesta av Sobonas branscher har som mål att slå samman två eller flera avtal till ett. Under det senaste året har förberedelser inför detta arbete bedrivits internt på Sobona och tillsammans med berörda branschråd. Vi har även fått inspel om önskvärda mål i avtalsförhandlingarna från medlemmar via mejl och telefon. Nu görs de sista avvägningarna tillsammans med branschråden så att vi kan besluta om inriktning och inleda förhandlingar under senare delen av hösten.

Parallellt med avtalsrörelsearbetet pågår även förhandlingar både på pensions- och omställningsområdet. När det gäller pensioner så har facken inkommit med yrkanden om höjda avsättningar till tjänstepensioner och samtidigt kan justeringar i avtalen bli nödvändiga utifrån de höjda pensionsåldrarna. När det gäller omställning så arbetar vi tillsammans med facken för att åstadkomma förenklade turordningsbestämmelser och förstärkta inslag av omställningsstöd för att säkerställa att våra arbetstagare har rätt kompetens. Detta arbete påverkas i viss utsträckning av Januariöverenskommelsen och den pågående utredningen om förändringar i LAS. Det kommer att bli ett intensivt förhandlingsår och om du undrar något om dina kollektivavtal så tveka inte att höra av dig till dina branschansvariga förhandlare.

John Nilsson, förhandlingschef på Sobona

Publicerad: 17 september, 2019 | Senast uppdaterad: 16 december, 2019

Relaterade nyheter