Per Nordenstam, vd på Sobona
  • blogginlägg
  • Sobonadagarna
29 maj 2019

VD-blogg maj 2019: Tack för bra dagar i Norrköping!

Årets Sobonadagar är över för den här gången och jag vill passa på att tacka alla er som kom till Norrköping och bidrog till goda samtal och bra möten. Våra medlemsdagar är årets höjdpunkt då vi får möjlighet att tillsammans med er medlemmar lyfta blicken och föra samtal om strategiskt viktiga utvecklingsfrågor.

Det har varit och är en intensiv vår för oss på Sobona. Vi har tecknat nya kollektivavtal tillsammans med SKL, dels med OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår Länk till annan webbplats., där vi den 16 maj enades om ett nytt avtal för omkring 90 000 medarbetare i vården. Avtalet gäller från 1 april 2019 till 31 mars 2022. Den 30 april undertecknades även ett nytt treårigt avtal med Brandmännens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision Länk till annan webbplats. för omkring 10 000 deltidsanställda beredskapsbrandmän. I januari i år tog vi tillsammans med SKL initiativ till förhandlingar om ett nytt avtal för hela kommunsektorn för händelser som avviker från det normala. Dessa förhandlingar pågår just nu. Förhandlingar för att stärka de anställdas möjligheter till kompetensutveckling och omställning pågår också och är ett viktigt led i att stärka den kommunala sektorn och de kommunala företagen utifrån förutsättningarna på dagens arbetsmarknad. Läs mer om kollektivavtalsarbetet och avtalsrörelsen 2020 här.

Satsningar på ledarskap
På Sobonadagarna samtalade vi om satsningarna på ledarskap som görs, dels i form av en ledarskapsakademi tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och dels i egen regi med ledarskapsprogram och ledarskapsdagar senare i höst – inbjudan kommer efter sommaren men för dig som är chef/ledare/ordförande, boka in 6-7 november redan nu för två halvdagar på Hilton i Stockholm. Just nu är det aktuellt för dig som ordförande i ett kommunalt bolag att kika lite närmare på vårt Program för ordförande Länk till annan webbplats. som startar i september. Programmet är skräddarsytt för Sobonas medlemmar och ett unikt tillfälle att fördjupa och utveckla förmågan till att utöva det mångdimensionella ledarskap som styrelseordföranderollen i kommunala företag innebär. Detta i ett landskap som förändras snabbt, där många kommunala företag just nu tar stora utvecklingssteg.

Sobonas varumärkesresa fortsätter
Under våren har vi startat upp ett arbete som involverar hela Sobonas kansli, föreningsstyrelse, bolagsstyrelse, branschråd och HR-råd med syftet att skapa en starkare röst för Sobona och medlemmarna i framtiden. Det gör vi genom att ta fram en vision, position, kärnvärden och en kommunikationsstrategi som kommer att ge oss en framtida inriktning för hur vi synliggör den sektor av kommunala företag som våra medlemmar befinner sig i. Ett mycket spännande och viktigt arbete.

Samhällsbygge 2030
Inom kort kommer vi att lansera en ny stor studie, gjord i samarbete med Kairos Future. Den 3 juli under Almedalsveckan presenteras en första del av studien som vi kallar Samhällsbygge 2030 - Sobonas rapport på temat hållbar utveckling och hur Sobonas medlemmar - de kommunala företagen - bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Välkomna till vårt seminarium den 3 juli kl 8.30 och/eller följ oss på webben och i sociala medier.

Ny webbplats
Utvecklingsarbetet med ny webbplats har gått in i ett nytt skede då vi i maj lanserade nya sobona.se. Den har tagits fram med medlemsnyttan och användarvänlighet i fokus och kommer att vara under ständig utveckling – en webbplats blir ju aldrig ”färdig”. Vi är stolta över att vi nu äntligen har EN gemensam digital plattform för medlemskommunikation, hör gärna av dig om du har synpunkter eller frågor runt detta, vi finns tillgängliga på kontakt@sobona.se. Välkomna in på nya www.sobona.se!

Önskar er trevliga försommarhelger!

Per Nordenstam, vd på Sobona

Publicerad: 29 maj, 2019 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter