Christina Lingdén, kommunikationschef på Sobona
  • blogginlägg
  • Digitalisering
14 februari 2019

HR som förändringsagent när det gäller digitalisering

De Strategiska HR-dagarna 5-6 februari samlade cirka 70 deltagare inom HR kring temat digitalisering. Ämnet både inspirerar och utmanar, vilket kom fram i samtalen under dagarna. Nedan finns ett kort referat samt filmen vi spelade in under dagarna.

Henrik Ladström, digital strateg, rådgivare och föreläsare höll ihop innehållet som präglades av nya insikter och perspektiv. Diskussionerna runt borden bland deltagarna och de interaktiva momenten gav nya infallsvinklar på HR och dess roll i den digitalisering som samhället och organisationerna är mitt uppe i. Det blev tydligt att man har kommit olika långt i digitaliseringen på hemmaplan i de olika verksamheterna, men en sak var man rörande överens om: HR har möjligheter och äger verktygen att vara förändringsagenten när det kommer till digitalisering.

Under dag två gavs även tillfälle till reflektion kring Sobonas roll vad gäller digitalisering, det vill säga: Vad kan Sobona som arbetsgivarorganisation bidra med som stöd till medlemmarna? Det kom fram många bra inspel, varav här nämns några:

  • Stöd runt e-learning, webbaserade utbildningar, mötesplatser och produkter/rapporter.
  • Utveckla forum och nätverk för digital dialog
  • Digitalisera huvudprodukten, det vill säga kollektivavtalen
  • Utbilda i förändringsledning och standardisering
  • Visa på de goda exemplen hos medlemsföretagen – sharing is caring

Avslutningsvis presenterade sig HR-rådet som består av Karolina Miller, Kalmar Länsmuseum, Daniel Åslund, Affärsverken i Karlskrona, Ingrid Undén Lindehell, Vakin (Vatten och Avfallskompetens i Norr AB), Mona Axelsson, Räddningstjänsten Storgöteborg samt Elisabeth Wennström, Folktandvården Stockholm AB. Från Sobona ingår Anna Lirén, t f chef strategisk utveckling, Giggi Langlet, förhandlare samt Madeleine Gimåker, utvecklingsstrateg.

Vi på Sobona vill verkligen tacka er deltagare för alla kloka inspel och diskussioner under dagarna, vilket fantastiskt nätverk ni är och vilket mervärde ni ger oss och varandra när vi träffas. Hoppas vi ses snart igen!

Några röster:

”Digitaliseringen ger oändliga möjligheter! Men vi får inte glömma det personliga mötet. HR ska fortsätta vara en viktig ambassadör för det goda i digitaliseringen, jag ser stora möjligheter att jobba med saker som ger stort värde till organisationen, som till exempel kompetensväxling”.

Daniel Åslund, HR-chef Affärsverken i Karlskrona

”Möjligheterna med digital HR är att vi kan arbeta mycket mer proaktivt och mer på djupet med frågor som till exempel ledarskap och att vara en attraktiv arbetsgivare. Om vi går före och ser möjligheterna med att digitalisera så kommer vi att komma framåt i digitaliseringen”.

Elisabeth Wennström, Folktandvården Stockholm AB

”Digitaliseringen handlar lika mycket om teknik som om människan.”

Henrik Ladström, rådgivare/utbildare inom Digital HR, Knowit Insight

FILM: Utmaningarna och möjligheterna med HR som förändringsagent, hör några röster och se filmen från Strategiska HR-dagarna här:

Publicerad: 14 februari, 2019 | Senast uppdaterad: 04 maj, 2019

Relaterade nyheter