Per Nordenstam, vd på Sobona
  • blogginlägg
  • Sobona
31 januari 2019

VD-blogg januari/februari: Nytt år och tydligare inriktning för Sobona

2019 har börjat med en rivstart för oss på Sobona. Styrelsen har i januari lagt ramarna för vårt arbete i en strategi för de kommande fem åren. Strategin identifierar ett antal områden som är och kommer att vara prioriterade för Sobona framöver.

Vi på Sobona arbetar med kollektivavtal, arbetsgivarservice, utvecklande insatser som stärker de kommunala företagens framtidskapacitet och sist men inte minst utvecklingen av varumärkesarbete och opinionsbildning där Sobona är ledande inom de kommunala företagens intresseområden.

Under 2019 som blir det första året helt i egen Sobona-regi kan vi nu ännu tydligare möta framtiden och våra 1100 medlemsföretags förväntningar. Utifrån strategin kommer Sobona att arbeta enligt dessa inriktningsmål 2019-2024:

Sektorn för kommunala företag
•Sobona ska synliggöra medlemsföretagens bidrag till välfärden och samhällsnyttan och medverka till deras framgångar.

Kompetensförsörjning
• Sobona ska stödja de kommunala företagen i deras arbete med att vara attraktiva arbetsgivare för såväl nuvarande som potentiella medarbetare.

• Sobona ska verka för att medlemsföretagen arbetar för ett inkluderande arbetsliv där frågor som jämställdhet, mångfald och bredd i rekryteringen är prioriterat. En inkluderande arbetsplats välkomnar alla som har rätt kompetens.

Digitalisering
• Sobona ska bidra till ökad kunskap hos medlemsföretagen om digitaliseringen och automatisering i verksamheter med avseende på såväl människor som teknik.

Hållbart arbetsliv
• Sobona ska verka för att medlemsföretagen skapar ett hållbart arbetsliv för medarbetare med friska arbetsplatser och god arbetsmiljö.

Hållbar utveckling
• Sobona ska främja och synliggöra medlemsföretagens bidrag för en hållbar utveckling i samhället.

Januari har varit en rivstart med andra ord där vi förutom vårt inre arbete med strategi och verksamhetsplan är i full gång med ett antal aktiviteter. Följ oss gärna på sobona.se och våra sociala kanaler för det kommer att hända en massa spännande saker under året. Här kommer ett axplock:

Per Nordenstam, vd på Sobona

Publicerad: 31 januari, 2019 | Senast uppdaterad: 04 maj, 2019

Relaterade nyheter