Per Nordenstam, vd på Sobona
  • blogginlägg
  • Sobona
03 december 2018

VD-blogg december: Nu sätter vi planen för 2019

När jag tillträdde som vd för Sobona tidigt i våras präglades verksamheten av att det fortfarande var två organisationer. Lokaliserade på två adresser, organiserade med olika branschindelningar och med delvis skilda arbetssätt och kulturer. Nu blickar vi tillbaka och ser att det är mycket vi lyckats åstadkomma på ett drygt halvår.

Nu när vi har kommit samman märks det tydligt att vi i grunden har samma grundvärderingar – alltid sätter medlemsnytta och medlemsutveckling i främsta rummet och har professionalism och personligt engagemang i allt som vi gör. Ibland kan vi tycka att förändringen går för långsamt, när man är (som vi är) mitt i en förändring och precis har påbörjat utvecklingsresan är det helt naturligt att man snabbt vill se effekterna och nyttan med att vi nu är en gemensam organisation. Då är det läge att påminna sig om alla milstolpar vi har passerat under 2018: Vi har flyttat samman i fantastiskt fina lokaler, vi har gjort en ny branschindelning och tillsammans med er medlemmar börjat bilda nya branschråd, vi har tagit fram ett nytt koncept för ledarskapsutveckling, snart presenteras vårens utbildningsprogram och en verksamhetsplan för nästa år börjar ta form. Förutom det har vi påbörjat vårt inre arbete med att skapa en organisation som på bästa sätt ska möta era förväntningar på oss som arbetsgivarorganisation. Och i skrivande stund arbetar vi målmedvetet för att skapa en tydlig strategi och plan framåt för framtidens arbetsgivarorganisation som ska presenteras för styrelsen den 14 december. Strategin går ut på att fortsätta synliggöra er – våra medlemsföretag och den samhällsnytta som skapas varje dag i era verksamheter. Jag ser fram emot att få berätta mer kring detta lite längre fram.

Till dig som är ordförande, VD eller arbetar som chef i våra medlemsföretag – nu erbjuder vi Sobonas Ledarskapsakademi

Jag vill passa på att slå ett slag för vår nya Ledarskapsakademi Länk till annan webbplats.som vi erbjuder i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Ledarskapsakademin omfattar program för dig som är ordförande, vd eller arbetar i en strategisk chefs- eller ledarroll. Det här är en i raden av insatser som syftar till att ge er förutsättningar för ett vässat, kompetent och modernt ledarskap som i sin tur bidrar till moderna organisationer som ska vara attraktiva arbetsgivare för såväl medarbetare som ledare. Drivet att förvalta, förbättra och framtidssäkra välfärden, infrastrukturen och annan samhällsservice är avgörande för ett hållbart och framtidssäkrat samhälle. Som ledare med ansvar att arbeta med strategier och att driva företagets utveckling framåt har du en nyckelroll. Läs gärna mer och anmäl er till något av programmen i Sobonas ledarskapsakademi som startar 2019 Länk till annan webbplats..

Oförändrad serviceavgift och kurser till självkostnadspris under 2019

Beslut har fattats av båda styrelserna om att avgiften ska vara oförändrad från 2018 till 2019. Serviceavgiften är alltså 0,25% av bruttolönesumman för 2019 och medlemsavgiften 2000 kronor. Vi är stolta över att kunna hålla nere serviceavgiften och istället se hur vi kan arbeta smart och långsiktigt för medlemsnytta som kommer fler till del. Läs mer om detta här > Länk till annan webbplats.

Som ett led i utvecklingen kommer vi från och med 2019 att börja ta ut en avgift för våra utbildningar och kurser. Det gör att vi kan fortsätta hålla samma och ännu högre kvalitet på utbildningarna, fortsätta att utveckla utbudet och vässa oss ännu mer kompetensmässigt för att möta medlemmarnas behov. Vill du veta mer kan du läsa här > Länk till annan webbplats.

Attraktionskraft och kompetensförsörjning

I november lanserade vi Sobona-rapporten om attraktionskraften som nyckeln till kompetensförsörjning, ta gärna del av den här Länk till annan webbplats.! Framtidens kompetensförsörjning är en central fråga som påverkar alla våra medlemmar. Vi på Sobona arbetar aktivt med alla branscher kring smartare rekrytering och Energi-, VA-, och Återvinningsbranscherna har tagit det ännu ett steg längre och startat branschupprop. Vi tänker så här: Varje praktikplats spelar roll! Även om man ”bara” tar emot en person leder det till att arbetsplatsen berikas och den som får praktik kommer vidare i arbetslivet. Uppropen vill uppmuntra våra medlemsföretag att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. En inkluderande arbetsplats välkomnar alla som har rätt kompetens. Här ingår till exempel nyanlända, ungdomar, 55+ och personer med funktionsnedsättning. Genom att vara med i uppropet förbinder man sig att aktivt driva mångfaldsfrågor på arbetsplatsen. Visionen är att alla bolag inom Sobona tar emot en nyanländ praktikant – följ med ni också på resan och anslut er redan idag – vi på Sobona finns här som stöd hela vägen.

Tack för alla svar på webbenkäten

Vi vill avslutningsvis tacka för ert stora engagemang i att svara på vår korta webbenkät som skickades ut med förra nyhetsbrevet – vilken entusiasm för vår nya webbplats! Alla era åsikter tar vi till vara på i det pågående webbprojektet, och till våren kommer ni få ta del av en helt ny hemsida – skapad efter era uttalade behov. Vi kommer hålla er uppdaterade utefter projektets gång.

Det är ännu lite för tidigt att summera året – men helt klart är att det varit förändringens år för Sobona – och jag vågar lova att 2019 kommer att bli utvecklingens år!

Per Nordenstam, vd på Sobona

Publicerad: 03 december, 2018 | Senast uppdaterad: 04 maj, 2019

Relaterade nyheter