underskrift på papper
  • arbetsgivarinfo
  • Avtal 2024
  • Kollektivavtal
23 april 2024

Cirkulär 24:21, 24:26, 24:28 gällande Avtal 2024

Cirkulär 24:21 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA

BEA är ett avtal för arbetsmarknadspolitiska insatser. Syftet med en anställning enligt detta avtal är att stärka en arbetstagares möjligheter att få en reguljär anställning som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Cirkulär 24:26 Nyheter avseende arbetstidsförläggning i vissa fall

Tillfällig överenskommelse om avvikelse från dygnsvila i samband med särskild övning, allmänna val och nationella folkomröstningar samt insatser för nationell och regional beredskapsfunktion.

Cirkulär 24:28 Uppräkningar av särskilda ersättningar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning (BAL) och Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning (BUI)

Den 10 november 2023 sa Kommunal upp Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning (BAL) och Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning (BUI).

Den 15 december 2023 kom motsvarande uppsägning från OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet på BAL. Båda uppsägningarna lades med uppsägningstid som innebar att avtalet med dessa parter skulle löpa ut den 31 mars 2024. AkademikerAlliansen och deras organisationer är också part på BAL men har inte sagt upp avtalet. Parterna är överens om att prolongera BAL och BUI samt har träffat överenskommelse om uppräkning av de särskilda ersättningarna i respektive avtal med motsvarande 3,3 procent från och med 1 april 2024.

Kontakta oss

Ring vår servicetelefon helgfria vardagar 09.00-12.00 på 08-452 75 20 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

Arbetsgivarguiden

Via Arbetsgivarguiden hjälper vi dig att hitta rätt svar på dina frågor utifrån ditt medlemskap och dina kollektivavtal.

Gå till Arbetsgivarguiden

Våra utskick

Missa inte nyheter, inspiration och information från oss! Läs mer om våra utskick och hur du kan prenumerera på dem här.

Prenumerera på våra utskick
Publicerad: 23 april, 2024 | Senast uppdaterad: 23 april, 2024

Fler nyheter