Busschaufför kör buss
 • arbetsgivarinfo
 • Avtal 2023
 • Trafik
06 oktober 2023

Ny branschöverenskommelse med Kommunal, AkademikerAlliansen och AKV

Ny Branschöverenskommelse (BÖK) för bransch Trafik har undertecknats mellan Sobona och motparterna Svenska kommunalarbetareförbundet, AkademikerAlliansen och OFR Allmän kommunal verksamhet, AKV (Vision, SSR och Ledarna). Överenskommelsen innebär ett tvåårigt avtal och gäller från och med den 1 oktober 2023 till och med 30 september 2025.

De viktigaste ändringarna i korthet

Redogörelsetexter kommer att publiceras i Arbetsgivarguiden/kollektivavtal i samband med vårt webbinarium den 10 oktober.

 • Överenskommelsen ger en avtalsperiod om två år som gäller från och med den 1 oktober 2023 till och med den 30 september 2025.

 • Löneökningar under avtalsperioden sker i nivå med Industrimärket.
 • För AKVs verksamhet innebär avtalet löneökningar på 4,1% 2023 och 3,3 % 2024.

 • För Kommunal innebär avtalet ett löneutrymme på 1 226 kr 2023 och 1 029 kr 2024 samt höjningar av lägstalöner med 1 350 kr för 2023 och 3,3 % för 2024.

 • För AkademikerAlliansen gäller under avtalsperioden lokal lönebildning.

 • En möjlighet för lokala parter att komma överens om annan lönesättningsgrund än individuell och differentierad lön har tillkommit. Gäller enbart Kommunal.

 • En ny reglering har tillförts § 12 som säkerställer att arbetstagarna får minst 11 timmars dygnsvila. Bestämmelsen innefattar även en reglering om betald kompenserande vila vid oförutsedd händelse som bryter dygnsvilan. Bestämmelsen träder i kraft 2024-07-01.

 • En ny bestämmelse i § 28 kring enskilda angelägenheter har tillkommit. Denna ersätter den tidigare bestämmelsen.

 • Särskilda ersättningar i krontal räknas upp med märket.

 • Arbetstagare ska begära föräldraledighet under perioden för huvudsemestern senast 1 april om arbetstagaren så begär senast den 15 mars. Kommunal omfattas ej av denna ändring.

 • Det har även införts en reglering som ger arbetstagare med graviditetspenning ett förstärkt anställningsskydd. Kommunal omfattas ej av denna ändring.

 • Dessutom har parterna enats om en överenskommelse för arbetstagare med anställning i arbetsgivarpolitiska insatser samt överenskommelse om att inleda förhandlingar kring ett statistikavtal.

Kontakta oss

Ring vår servicetelefon helgfria vardagar 09.00-12.00 på 08-452 75 20 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

Arbetsgivarguiden

Via Arbetsgivarguiden hjälper vi dig att hitta rätt svar på dina frågor utifrån ditt medlemskap och dina kollektivavtal.

Gå till Arbetsgivarguiden

Våra utskick

Missa inte nyheter, inspiration och information från oss! Läs mer om våra utskick och hur du kan prenumerera på dem här.

Prenumerera på våra utskick
Publicerad: 06 oktober, 2023 | Senast uppdaterad: 10 oktober, 2023

Fler nyheter