Buss i stad på gata i city
 • Arbetsgivarinfo
 • Trafik
14 februari 2023

Verksamhetsberättelse Arbetsgivarråd Trafik 2022

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Företagen inom Trafik är utförare av kollektivtrafik.

Medlemmar i Arbetsgivarrådet har varit:

 • Peter Liss, Svealandstrafiken, ordförande
 • Carola Lilja, Svealandstrafiken
 • Johan Woutilainen, Svealandstrafiken
 • Jonas Skovgaard, Gamla Uppsalabuss, ledamot
 • Peter Andersson, Gamla Uppsalabuss
 • Jonathan Henriksson, Uddevalla Omnibus
 • Jörgen Bergström, Uddevalla Ominbus, ledamot
 • Jonas Vinblad von Walter, Luleå Lokaltrafik, ledamot
 • Sirpa Jacobsson, Luleå Lokaltrafik
 • Marie Larsson, Skellefteåbuss, ledamot
 • Jenny Sundén, Skellefteåbuss
 • Isabelle Wikström, Skellefteåbuss
 • Mikael Juhlin, Göteborgs Stads Kollektivtrafik, ledamot
 • Malin Andersson, Göteborgs Spårvägar, ledamot

Arbetsgivarrådet har under året genomfört nio möten:

 • 14 februari, digitalt
 • 11 maj, digitalt
 • 2 juni, fysiskt i Gävle
 • 19 september, digitalt
 • 28 september, digitalt
 • 4 oktober, digitalt
 • 26 oktober, digitalt
 • 31 oktober, digitalt
 • 5 december fysiskt i Stockholm

Den ökade frekvensen av möten under året har skett med anledning av förhandlingar om ett nytt pensionsavtal.

Arbetsgivarrådet har haft följande fokus på sitt arbete:

 • Att hitta konstruktiva lösningar i samband med förhandlingarna av ett nytt pensionsavtal, vilket blev klart i december.
 • Utarbetat arbetssätt och tydliggjort roller och uppdrag för HR nätverket, Arbetsgivarrådet och Sobona inför avtalsrörelsen 2023.
 • I början av året initierade Arbetsgivarrådet behov av kontakt på centralnivå mellan Kommunal och Sobona med anledning av den mängd skyddsstopp som lades av Kommunal under pandemin. Sobona och Kommunal har haft 2 träffar under våren och fört konstruktiva samtal för att ta fram förslag till stöd för lokala parter att utveckla samverkan rörande arbetsmiljöfrågor lokalt. Sam-talen resulterade i gemensamma ställningstaganden som spridits till berörda arbetsgivare och lokala fackliga representanter.
 • Arbetsgivarrådet har identifierat behov av att starta upp nätverk för fler professioner för nätverkande och erfarenhetsutbyte inom branschen.
 • HR rådet har på Arbetsgivarrådets uppdrag varit referensgrupp till Sobona gällande partsarbetet med Kommunal om lön.
 • Arbetsgivarrådet har identifierat behov att fortsatt arbeta med frågan attraktiv arbetsgivare.
Kontakta oss
Ring servicetelefon vardagar 09.00-12.00 på 08-4527520 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

Publicerad: 14 februari, 2023 | Senast uppdaterad: 05 augusti, 2023

Relaterat innehåll