man kikar in i förbränningsugn
  • Arbetsgivarinfo
  • Vatten och miljö
10 februari 2023

Verksamhetsberättelse branschråd Vatten och miljö

Företagen i branschen svarar för produktion och distribution av dricksvatten, rening av avloppsvatten samt nyanläggning, drift och underhåll av VA-anläggningar. Återvinnings- och renhållningsföretagen sköter insamling och bearbetning av återvinningsmaterial och avfall från hushåll och företag.

Allmänt om bransch Vatten och miljö

Branschrådet har under detta halvår haft följande sammansättning:

Mats Rostö, ordförande, Nacka Vatten och Avfall AB
Sigrid De Geyter, Uppsala Vatten och Miljö AB
Maria Appel, Roslagsvatten AB
Mårten Frumerie, Stockholm Vatten och Avfall AB
Sabine Dahlstedt, WBAB
Per Fremark, Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Carina Färm, Vafab Miljö

Under året har Per Fremark lämnat branschrådet och Carina Färm lämnat Vafab miljö och därefter varit adjungerad ledamot. Därutöver har Sabine Dahlstedt lämnat WBAB.

Syfte och verksamhet

Branschrådet har haft till uppgift att främja branschen Vatten och miljö och dess medlemsföretag gemensamma intressen och att vara en referensgrupp dels för Sobonas kansli dels i samband med träffande av olika överenskommelser.

Sammanträden

Branschrådet har haft tre sammanträden under 2022 där Sobona informerat kring följande punkter: Per Nordenstam, VD, aktuella frågor inom Sobona och Sobonas ekonomiska utveckling.

  • John Nilsson, förhandlingschef, aktuella förhandlingsfrågor bl a om förändringar i lagen om anställningsskydd, omställningsavtal och pensionsavtal.
  • Conny Larsson, projektledare, har informerat om kompetensutvecklingsfrågor särskilt rörande arbetet med validering av kompetens.
  • Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg, rörande aktuella frågor på arbetsmiljöområdet.
  • Louise Pons Dreifeldt, opinionsstrateg, har informerat om och arbetat med opinionsbildningsfrågor.

Branschrådet har även inrättat en referensgrupp inom HR-området i kollektivavtalsfrågor i syfte att förstärka kompetensen inför kommande kollektivavtalsförhandlingar.

Vid varje sammanträde har ledamöterna beskrivit aktuell situation och nyheter från sina respektive företag.

Kontakta oss
Ring servicetelefon vardagar 09.00-12.00 på 08-4527520 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

Publicerad: 10 februari, 2023 | Senast uppdaterad: 05 augusti, 2023

Relaterat innehåll