pojkar läser bok vid skolbänk
  • Arbetsgivarinfo
  • Bransch Utbildning
30 januari 2023

Verksamhetsberättelse branschråd Utbildning 2022

Sobonas 80 medlemsföretag inom bransch Utbildning är framförallt grundskolor och gymnasieskolor.

Av dessa drivs några som riksinternat/internatskolor och kommunalförbund. Flera av skolorna har speciell inriktning/profil, t.ex. språk, ekonomi, idrott, ledarskap, estetisk inriktning, Montessori eller annan fördjupning. Några skolor har eftergymnasial utbildning och några är enbart förskola. Drygt 6 300 personer är anställda på Sobona-skolorna.

Branschråden är ett samverkans- och samrådsorgan för Sobonas medlemmar inom samma bransch.

Sobonas branschråd Utbildning lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 2022.

Ledamöter

Branschrådet har under året haft följande ledamöter:

Kenneth Larsson, ordförande, Montessoriskolan Malmen, Borås

Lena Berggren, Förskolan Stormfågeln AB, Hägersten

Mikael Cederberg, Jämtlands gymnasieförbund

Egil Gry, Göteborgs Högre Samskola

Kerstin Tegeback, Heliås Kunskapscentrum AB, Sundsvall

Thomas Winqvist, Hälsinglands utbildningsförbund

Carina Nilsson, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket

Mohamed Farah, Umma Förskolor AB

Syfte och verksamhetsmål

Branschrådet har till uppgift att tillsammans med Sobonas kansli främja branschens/verksamhetsområdets gemensamma intressen med fokus på medlemsföretagens arbetsgivarroll.

Sammanträden

Branschrådet har under året haft fem sammanträden (8/2, 22/4, 2/6, 28/9 och 8/11).

Aktiviteter

Branschrådet har genomfört ett internat/studiebesök i Paris 21-22 april 2022 då vi besökte Svenska skolan i Paris och International School of Paris.

Den 11 november bjöd branschrådet in till en branschdag i Stockholm med tema Framtidens Skola, där ca 50 deltagare kom. Under dagen föreläste bland andra Bo Dahlbom, Lars Svedberg och elever från Sigtuna Humanistiska Läroverk. Dessutom hölls en paneldebatt om aktuella skolfrågor med de flesta av riksdagens partier representerade.

Behandlade frågor under 2022

Branschrådet har bland annat diskuterat nedanstående frågor under året:
  • Plan för lokalt arbete för strategisk kompetensförsörjning.
  • Konsekvenser av ny partskonstellation för lärare och skolledare.
  • Särskild visstidsanställning och vissa anställningar inom skolan.
  • Löner för mer erfarna lärare och lönestruktur generellt, skrivningarna i avtalet om att beakta lärare med lång erfarenhet.
  • Kraftigt ökade kostnader för pensioner.
Kontakta oss
Ring servicetelefon vardagar 09.00-12.00 på 08-4527520 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

Publicerad: 30 januari, 2023 | Senast uppdaterad: 26 september, 2023

Fler nyheter