flygfoto av skog och väg
  • Arbetsgivarinfo
  • Avtal 2023
27 januari 2023

Mål och inriktning Avtal 2023

Nu har avtalsrörelsen för 2023 startat. Mål och inriktning för Sobona beslutades av föreningsstyrelsen den 16 december 2022 med ambitionen att fortsätta arbeta för en konstruktiv och framåtsyftande avtalsrörelse.

Nya branschöverenskommelser ska under våren tecknas i fem branscher vars avtal löper ut den 31 mars: Energi, Fastigheter, Vatten och miljö, Flygplatser samt Besöksnäring och kulturarv.

Den 30 september löper avtalet för bransch Trafik ut och den 31 oktober löper avtalet för Personlig assistans ut. Samtidigt som företagens samhällsnyttiga uppdrag fortsatt kommer att behöva utföras på ett effektivt och hållbart sätt, ser vi behov av en utformning av avtalen så att dessa stödjer framtida verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning.

Kontakta oss
Ring servicetelefon vardagar 09.00-12.00 på 08-4527520 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

Publicerad: 27 januari, 2023 | Senast uppdaterad: 26 september, 2023

Fler nyheter