• Arbetsgivarinfo
  • Räddningstjänst
26 januari 2023

Verksamhetsberättelse branschråd Räddningstjänst 2022

Branschråden är ett samverkans- och samrådsorgan för Sobonas medlemmar inom samma bransch.

Syftet med Sobonas branschråd

Branschråd har till uppgift att inom ramen för verksamheten i Sobona, och i enlighet med Sobonas bolagsstyrelses strategier nå uppsatta mål, främja branschens/verksamhetsområdets gemensamma arbetsgivarintressen.

Branschrådens möten behandlar regelmässigt frågor som aktuell information från Sobona, information från medlemsförbunden och aktiviteter och arbeten i branschrådet, såväl pågående som planerade.

Sobona branschråd Räddningstjänst får härmed överlämna följande berättelse för verksamhetsåret 2022.

Aktiviteter

Branschrådsmöten har genomförts vid åtta tillfällen, den 31 januari, 15 mars, 17 maj, 29 juni, 6 september, 24 oktober, 30 november och den 9 december.

Övergripande avtalsfrågor har diskuterats i branschrådet för att ge kansliet input till förhandlingarna om RiB22. Ledamöter i branschrådet har även ingått i en gemensam referensgrupp med SKR där man särskilt diskuterat frågeställningar kring RiB-avtalet. Referensgruppen utgjorde en bidragande del under kollektivavtalsförhandlingarna som ledde fram till RiB22.

En digital branschdag för medlemmar inom bransch Räddningstjänst genomfördes den 12 oktober 2022. Programmet för dagen innehöll bland annat information om aktuella frågor, om Sobonas opinionsarbete, nya LAS och särskild visstidsanställning samt en inbjuden gäst från MSB som informerade om krigsorganisation och krigsplacering.

Ledamöter

Jan Sjöstedt, Räddningstjänsten Väst (ordförande)

Maria Thögersen, Räddningstjänsten Syd

Ingela Wik, Räddningstjänsten Östra Götaland

Marie Sjölund, Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen

Martin Öhrstedt, Brandkåren Attunda

Hans Därnemyr, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Kontakta oss
Ring servicetelefon vardagar 09.00-12.00 på 08-4527520 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

Publicerad: 26 januari, 2023 | Senast uppdaterad: 26 september, 2023

Fler nyheter