kvinna med laptop
  • Sobona
  • Nyhet
30 november 2022

Oförändrad serviceavgift för 2023

För 2023 har bolagsstyrelsen 2022-11-23 beslutat om oförändrad serviceavgift på 0,23%.

Medlemsföretagen i Sobona erlägger årsavgift (medlemsavgift + serviceavgift) med följande konstruktion:

Till arbetsgivarorganisationen/moderföreningen Sobona erläggs en medlemsavgift som av föreningsstyrelsen i november 2022 fastställts till 2 000 kr för 2023, dvs oförändrad från föregående år. Denna är en ej avdragsgill kostnad.

Till servicebolaget Sobona AB erläggs en serviceavgift baserad på medlemsföretagens bruttolönesumma föregående år. Denna avgift är avdragsgill. Moms tillkommer med 25% på serviceavgiften.

För 2023 har bolagsstyrelsen i november 2022 beslutat om en serviceavgift på 0,23% vilket är oförändrat från 2022.

Den lägsta respektive högsta serviceavgiften för 2023 är oförändrat 0,2 prisbasbelopp (10 500 kr) och 11 prisbasbelopp (577 500 kr).

Om årsinrapportering

Från och med v. 2 är det möjligt för medlemmar att rapportera in årsuppgifter. Under början av januari kommer vi att mejla ut information till samtliga medlemmar med instruktioner om hur inlämningen går till.

Populärt just nu

Publicerad: 30 november, 2022 | Senast uppdaterad: 26 september, 2023

Relaterat innehåll