Brandmän
  • Arbetsgivarinfo
  • Räddningstjänst
  • Pension
24 november 2022

Cirkulär 22:49 Överenskommelse om ändringar och tillägg med anledning av förändringar av särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänst

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade den 31 oktober 2022 överenskommelse om ändringar i Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR), KollektivAvtalad Pension (KAP-KL), HÖK 20 Kommunal, HÖK 20 OFR Allmän kommunal verksamhet och HÖK T AkademikerAlliansen.

De överenskomna förändringarna innebär att Särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten (SAP-R) stängs för nytillträde.

Arbetstagare i utryckningsstyrka inom räddningstjänsten som anställs efter årsskiftet 2022/2023 erhåller, istället för tidigare möjlighet till särskild avtalspension, ett tillägg under tid då arbetstagaren huvudsakligen tjänstgör i utryckningsstyrka.

Redan anställda arbetstagare i utryckningsstyrka inom räddningstjänsten ges möjlighet att erhålla samma tillägg istället för att omfattas av en framtida eventuell SAP-R.

Arbetstagare i utryckningsstyrka inom räddningstjänsten som uppfyller villkoren för beviljande av särskild avtalspension ges möjlighet att vid kvarstående i tjänst istället erhålla högre avsättning till tjänstepension.

För att vidga möjligheterna till fortsatt arbete när huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka inte längre är möjlig ska arbetsgivaren tillse att arbetstagare anställd inom räddningstjänsten med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka bereds möjlighet till karriärplanering.

Detta cirkulär innehåller ingen rekommendation till beslut.

Kontakta oss
Ring servicetelefon vardagar 09.00-12.00 på 08-4527520 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

Arbetsgivarguiden

Via Arbetsgivarguiden hjälper vi dig att hitta rätt svar på dina frågor utifrån ditt medlemskap och dina kollektivavtal.

Gå till Arbetsgivarguiden

Våra utskick

Missa inte nyheter, inspiration och information från oss! Läs mer om våra utskick och hur du kan prenumerera på dem här.

Prenumerera på våra utskick
Publicerad: 24 november, 2022 | Senast uppdaterad: 05 augusti, 2023

Fler nyheter