vårdpersonal tittar ut genom fönster
  • Förhandling
  • Kollektivavtal
  • Krisberedskap
  • Arbetsgivarinfo
18 mars 2020

Läkarförbundet undertecknar krislägesavtalet

Sobona och SKR har undertecknat krislägesavtalet med Läkarförbundet. De flesta fackliga organisationerna inom kommun- och regionsektorn undertecknade avtalet i juni 2019.

Kommuner och regioner och de kommunala företagen har ett särskilt ansvar för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Sjukvård, kommunikation och annan viktig samhällsservice måste fungera för att medborgarna ska vara trygga och säkra. Om ett krisläge uppstår i kombination med en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen kan detta krislägesavtal aktiveras.
− Coronavirusets effekter på bemanningen i vården och omsorgen skulle kunna vara ett exempel på situation där krislägesavtalet skulle kunna aktiveras. I nuläget ser vi inte att det är nödvändigt, men vi följer naturligtvis utvecklingen mycket noga, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och Sveriges Kommuner och Regioners förhandlingsdelegation.
− Det är glädjande att också Läkarförbundet valt att underteckna krislägesavtalet, som reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation. Nu har 25 av 26 fackliga organisationer undertecknat avtalet, säger Joakim Larsson, föreningsstyrelsens ordförande i Sobona, tillika ordförande för Sveriges Kommuner och Regioners förhandlingsdelegation.
Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Avtalet innebär större flexibilitet vad gäller framför allt arbetstider. Avtalet möjliggör också in- och utlåning av personal mellan drabbade kommuner eller regioner. Det gör att resurser snabbt kan allokeras dit de bäst behövs.
Avtalet omfattar över en miljon anställda inom kommuner, regioner och de kommunala företagen. Bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.
− Vi vill att alla fackliga organisationer undertecknar avtalet. Nu har Vårdförbundet valt att stå utanför, men förhoppningen är såklart att även de på sikt ska vara med i krislägesavtalet, säger Joakim Larsson.

Fakta om krislägesavtalet

För medlemsföretag som omfattas av krislägesavtalet (tidigare medlemsföretag i Pacta) finns det att ta del av här (inloggning krävs) Länk till annan webbplats.
• Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna Sobona och SKR.
• Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
• Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
• Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
• Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om max 4 veckor.
• En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
• Anpassade regler för dygns- och veckovila.

Följande parter har undertecknat krislägesavtalet:

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
Svenska Kommunalarbetareförbundet
OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och Läkare
Akademikeralliansen
Brandmännens Riksförbund
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd

Läs vidare:
Nationellt avtal för krissutationer klart Länk till annan webbplats.

Information om krislägesavtal för tidigare Pacta-medlemsföretag Länk till annan webbplats. (Arbetsgivarguiden)

Publicerad: 18 mars, 2020 | Senast uppdaterad: 05 augusti, 2023

Relaterat innehåll