Patient och läkare på vårdcentral
  • Vård och omsorg
  • Arbetsgivarinfo
03 oktober 2019

Halvårsrapport branschråd Vård och omsorg

I den här halvårsrapporten finns information om vad som har hänt inom din bransch det senaste halvåret.

Inom branschen bedrivs verksamhet inom äldreomsorg, behandlingsverksamhet, LSS-boenden, familjerådgivning, HVB-hem mm. Sobona har 91 medlemmar med tillsammans totalt 10 076 medarbetare.

Branschråd

Branschrådet har under första halvåret 2019 haft följande ledamöter:

Niels Elvhammar
VoB Syd AB

Katarina Ahlqvist
Gryning Vård AB

Peter Boudin
Sävik Behandlingshem AB

Per Törnvall
Vårljus AB

Ramona Grapenhielm
Vårdförbundet Sörmland

Jane Lundström
AB Solom

Therese Linerhav
Linköpings Stadsmission

Mari Eriksson
Famntaget Omsorg AB

Sammanträden

Branschrådet har under året haft två sammanträden, den 7 mars samt 13 maj.

Behandlade frågor

Fokusfrågor har varit avtalsjämförelser och behovsinventering inför kommande avtalsrörelse 2020 samt IVO:s förändrade regelverk kring tillsyn och tillståndsansökningar.

Slutsatsen gällande avtalsjämförelserna är att avtalen har relativt små skillnader, men bolagen har uttryckt tydliga önskemål om ett kostnadsneutralt avtal utifrån sammanfogningen av de parallella avtalsstrukturerna. Det har uppdragits till ledamöterna i rådet att återkomma med de villkor som är viktiga att hantera i särskild ordning.

Branschrådet håller sig uppdaterat och följer den utveckling och de eventuella konsekvenser som IVOS:s nya regelverk får och där Sobonas medlemmar riskerar att påverkas negativt.

Branschrådet arrangerade även en branschrådsdag den 25 september på temat ”vård- och omsorgsbranschens framtid”.

Publicerad: 03 oktober, 2019 | Senast uppdaterad: 05 augusti, 2023

Relaterat innehåll