pojkar läser bok vid skolbänk
  • Bransch Utbildning
  • Arbetsgivarinfo
03 oktober 2019

Halvårsrapport branschråd Utbildning

I den här halvårsrapporten finns information om vad som har hänt inom din bransch det senaste halvåret.

Sobonas 94 medlemsföretag, varav 11 gymnasieförbund, inom branschen Utbildning är framförallt grundskolor och gymnasieskolor. Av dessa drivs några som riksinternat/internatskolor. Flera av skolorna har speciell inriktning/profil, t.ex. språk, ekonomi, idrott, ledarskap, estetisk inriktning, Montessori eller annan fördjupning. Några skolor har eftergymnasial utbildning och några är enbart förskola. Drygt 7400 personer är anställda i Sobonas medlemsskolor.

Branschråd

Branschrådet har under första halvåret 2019 haft följande ledamöter:

Kenneth Larsson, ordförande
Montessoriskolan Malmen, Borås

Lena Berggren
Förskolan Stormfågeln, Hägersten

Mikael Cederberg
Jämtlands gymnasieförbund, Östersund

Egil Gry
Göteborgs Högre Samskola, Göteborg

Håkan Söderström
Tibble gymnasium, TFG AB, Täby

Kerstin Tegeback
Heliås Kunskapscentrum AB, Sundsvall

Thomas Winquist
Hälsinglands gymnasieförbund, Bollnäs

Sammanträden

Branschrådet har under året haft tre sammanträden, den 24 januari, 27 mars och den 14 maj.

Behandlade frågor

Fokus har varit avtalsjämförelse och behovsinventering inför kommande avtalsrörelse 2020.

Slutsatsen gällande avtalsjämförelserna (mellan branschavtal Utbildning och AB/HÖK) är att avtalen är ganska likvärdiga men skiljer sig något i delar, i flexibilitet, i ferielönebestämmelser, i uppsägningstider och semesterbestämmelser samt något i särskilda ersättningar. I diskussionerna har uttryckts tydliga önskemål om att eventuella förändringar ska vara kostnadsneutrala, konkurrenskraftiga med stor flexibilitet. Branschrådet har som utgångspunkt att få till ett gemensamt avtal för alla Sobonas medlemsskolor.

Publicerad: 03 oktober, 2019 | Senast uppdaterad: 05 augusti, 2023

Relaterat innehåll