Brandmän plockar ihop material
  • Räddningstjänst
  • Arbetsgivarinfo
03 oktober 2019

Halvårsrapport branschråd Räddningstjänst

I den här halvårsrapporten finns information om vad som har hänt inom din bransch det senaste halvåret.

Branschrådet har under det första halvåret 2019 haft tre möten.

Anders Edstam, Ordförande
Södertörns brandförsvarsförbund

Maria Thögersen
Räddningstjänsten Syd

Jörgen Gertsson
Värends Räddningstjänst

Jan Sjöstedt
Räddningstjänsten Väst

Mona Axelsson
Räddningstjänsten Storgöteborg

Päivi Havlund
Gästrike Räddningstjänsförbund

Marie Sjölund
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen

Branschrådens möten behandlar regelmässigt frågor som aktuell information från Sobona, information från medlemsförbunden och aktiviteter och arbeten i branschrådet, såväl pågående som planerade.

Fyra fokusområden har identifierats för Sobonas verksamhet. Det är kompetensförsörjning, digitalisering, hållbart arbetsliv (jobba längre och möjlighet att ställa om under arbetslivet) samt hållbar utveckling. Flera branscher har nu flera olika kollektivavtal men det berör inte räddningstjänsten. Däremot behöver Sobona förhandla fram ett gemensamt förhandlingsordningsavtal.

Ledamöter i branschrådet har ingått i en gemensam referensgrupp med SKL där man särskilt diskuterat frågeställningar kring RiB-avtalet. Referensgruppen utgjorde en bidragande del under kollektivavtalsförhandlingarna som ledde fram till RiB 19.

Branschrådet har även arbetat med planering och genomförande av branschdagarna den 12-13 mars i Stockholm där programinnehållet bestod av sessioner beträffande Bilaga E, R-SAP och RiB 19, en workshop kring det s k ”krisavtalet” samt föreläsningen ”Att lyckas på kanten till kaos” av Kairos Future. Utvärderingen av branschdagarna gav generellt höga betyg.

Beträffande den kommande avtalsrörelsen har branschrådet beslutat att tillskriva Sobonas förhandlingsledning och betona den utveckling och de förändringar som behöver göras beträffande Bilaga E och R-SAP.

Branschrådet har också gjort ansträngningar för att få Sobonas valberedning att föreslå en person ur Räddningstjänsten som styrelseledamot i Sobona AB.

Publicerad: 03 oktober, 2019 | Senast uppdaterad: 05 augusti, 2023

Relaterat innehåll