personal flygplats
 • Flygplatser
 • Arbetsgivarinfo
03 oktober 2019

Halvårsrapport branschråd Flygplatser

I den här halvårsrapporten finns information om vad som har hänt inom din bransch det senaste halvåret.

I branschen ingår flygplatser runt om i Sverige och verksamheterna kan omfatta bl.a. terminal, incheckning och ramp. Sobona har 17 bolag inom branschen.

Branschråd Flygplats

Branschrådet har under första halvåret 2019 haft följande ledamöter:

 • Camilla Leijon, Linköping City Airport
 • Ralf Lundberg, Arvidsjaurs flygplats
 • Anna Råhnängen, Fyrstads flygplats
 • Hans Wennerholm, Karlstad Airport
 • Robert Gyllroth, Örnsköldsvik Airport
 • Tezz Tordsdotter Åkerman, Västerås flygplats
 • Rony Forsberg, Jönköping Airport
 • Ronny Lindberg, Kalmar Öland Airport
 • Frank Olofsson, Midlanda Flygplats

Sammanträden

Branschrådet har under året haft två sammanträden, den 27 mars och den 21 maj, i Sobonas lokaler.

Behandlade frågor

Fokusfrågor har varit avtalsjämförelser och behovsinventering inför kommande avtalsrörelse 2020.

Slutsatsen gällande avtalsjämförelserna är att avtalen har relativt små skillnader där branschavtalet i vissa delar innehåller för branschen identifierade fördelar, tex. reglering om anställningsformer och fler möjligheter till lokala avvikelser medan AB har större flexibilitet kring vecko-/dygnsvila. AB har fler semesterdagar för anställda över 40 år medan branschavtalet har arbetstidsförkortning för samtliga.

Behovsinventeringen visar önskemål om flexibla möjligheter kring arbetstidsförläggning oavsett vilket avtal som kommer att gälla. Även önskemål om de uppsägningstider som gäller för kommun och regioner.

Publicerad: 03 oktober, 2019 | Senast uppdaterad: 05 augusti, 2023

Relaterat innehåll