Drifttekniker pekar i hiss
  • Fastigheter
  • Arbetsgivarinfo
03 oktober 2019

Halvårsrapport branschråd Fastigheter

I den här halvårsrapporten finns information om vad som har hänt inom din bransch det senaste halvåret.

Branschrådet för branschen Fastigheter har följande ledamöter:

Christian Rockberger
Stockholm Parkering AB

Lars Mauritzson
Fabs AB, Alingsås

Anders Torslid
Kraftstaden Fastigheter AB

Jeanette Berggren
Örebroporten AB

Juan Copvi-Men
Telge Bostäder

Claes Magnusson
Sisab AB

Elin Pietroni
Umeå Parkerings AB

Göran Jäverbrink
Mölndal Parkerings AB

Martin Rylander
Varbergs Fastighets AB

Sammanträden

Branschrådet har under det första halvåret 2019 genomfört två möten. Fokus har varit på kollektivavtalsjämförelsen. I branschrådet har vi dels diskuterat skillnaderna mellan allmänna bestämmelser (AB) som tidigare Pacta -bolag omfattas av samt KFS-branschavtal för tidigare KFS- bolag. Föremål för diskussion har varit vilket avtal branschen Fastigheter ska tillämpa efter avtalsrörelsen 2020. Inom Sobona sker för branscherna inom Energi, Fastigheter, Flygplatser, Vatten och Miljö en särskild avtalasanlys eftersom dessa verksamheter bedrivs sällan eller aldrig i förvaltningsform. Sobonas ambition är att förhandla fram avtal som utgår från medlemmarnas behov.

Förväntningarna i branschrådet som framförts är att många medlemmar verkar både på en marknad där konkurrensen är hård om vissa nyckelpersoner samtidigt som man har ett kollektiv där man kostnadsmässigt måste vara konkurrenskraftig mot sin omgivning. Branschrådet framförde att det är viktigt att ha ett konkurrenskraftigt avtal i förhållande till de konkurrerande avtalen så som Fastigo och Almega.

Den samlade bilden i branschrådet är att det finns behov av flexibilitet i avtalet för att bolagen ska vara attraktiva arbetsgivare. Avtalet ska ge medlemsföretagen mervärden och bidra till att utveckla medlemmarnas verksamhet.

Beroende på hur man väljer att hantera val av kollektivavtal har branschrådet framfört att det är viktigt att ta hänsyn till lokala lösningar så att inte ”allt det goda” från alla avtal kvarstår. Därför behövs en översyn av både lokala och individuella avtal genomföras för att hålla nere kostnaderna för de stora kollektiven.

Branschrådet har utsett två grupper En arbetsgrupp med fokus på lokala avtal och hur helheten kan bli / vad blir konsekvensen med lokala avtal/individuella avtal (Sammankallande: Telge)

En arbetsgrupp med fokus på hur branschen kan fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare/attrahera yngre medarbetare med andra villkor än t.ex ATK (Sammankallande: SISAB med inspel från Sobona)

Under hösten 2019 kommer fokus i branschrådet att vara på kollektivavtalsfrågorna som en förberedelse inför avtalsförhandlingarna 2020.

Publicerad: 03 oktober, 2019 | Senast uppdaterad: 05 augusti, 2023

Relaterat innehåll