Verksamhetsfokus i avtalsförhandlingar med lärarna

2017-12-19

Pacta och SKL har överlämnat mål och inriktning till Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd inför avtalsrörelsen 2018. En ny huvudöverenskommelse ska förhandlas under våren då nuvarande avtal går ut den 31 mars 2018.

– Vårt mål- och inriktningsdokument ger en lägesbeskrivning av Pactas och SKLs långsiktiga mål gällande en fungerande lönebildning och bra arbetsgivarpolitik. Skolan behöver ett avtal som stödjer verksamhetsutveckling och en god arbetsmiljö för lärare, säger John Nilsson, t.f förhandlingschef på Pacta.

De ekonomiska förhållandena är ansträngda hos många arbetsgivare, bland annat på grund av den demografiska utvecklingen. Dessutom skiljer sig förutsättningarna åt mellan olika kommuner.

– Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för att våra arbetsgivare ska kunna arbeta långsiktigt och med ett tydligt fokus på verksamhetens utveckling. Då behöver avtalen ge möjlighet för varje arbetsgivare att utforma sina egna arbetssätt, sin egen organisation och personalpolitik, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL.