Sobona i Almedalen

2018-07-10

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Tillsammans med tusentals arrangörer från alla sektorer skapas en unik arena för öppna och kostnadsfria demokratiska mötesplatser som kännetecknas av dialog, debatt och delaktighet. Sobonas närvaro i Almedalen 2018 handlade om att trendspana och omvärldsbevaka arbetsgivarfrågor, ledarskap, kompetensförsörjning samt frågor runt hållbarhet och CSR. Per Nordenstam, vd på Sobona, medverkade även i panelen på två seminarier, ett arrangerat av Svenskt Vatten och Varim samt ett av Kairos Future. Dessutom deltog vi på Sobona under en prisceremoni där vår medlem Alingsås Energi fick ta emot Guldpilen för bästa företag inom hållbarhet!

En fråga som diskuteras av de flesta samhällsaktörer är kompetensförsörjningen, nu och i framtiden. Sobonas vd Per Nordenstam medverkade på Vattenforum i en paneldiskussion arrangerad av Svenskt Vatten och Varim som handlade om kompetensförsörjning inom VA-branschen. I panelsamtalet deltog även Mats Rostö, vd på Nacka Vatten och Avfall som är medlemmar i Sobona. Han betonade till exempel vikten av att agera nu när det gäller kompetensförsörjningen. Han beskrev Kompetensbristen som att den är här och nu, och Nacka Vatten och Avfall arbetar aktivt med inkluderande kompetensförsörjning där nya målgrupper på ett bra sätt kan bredda rekryteringsbasen. Detta är ett arbete som Sobona stödjer och har konkreta verktyg för.

I panelen så lyfte Per vad vi gör som arbetsgivarorganisation för att synliggöra och skapa attraktivitet kring VA-branschen. För de kommunala företagen finns det många utmaningar, inte minst då man konkurrerar med aktörer inom den privata sektorn. Men det finns också konkurrensfördelar och styrkor. Samhällsnyttan och meningsfullheten i arbetsuppgifterna – att vara med som en viktig länk i samhällsbygget är något som många unga lockas av. I Sobonas roll som arbetsgivarorganisation handlar det inte bara om att skapa attraktiva kollektivavtal, det handlar om att lyfta goda exempel bland medlemsföretagen kopplat till attraktivitet och kompetensförsörjning.

Diskussionen handlade också om att ännu tidigare genom utbildningar skapa förutsättningar och intresse hos nya generationens VA-ingenjörer för ämnena och branschen.

Panelen bestod av: Daniel Hellström, Utvecklingsledare, Svenskt Vatten Utveckling, Anette Seger, Styrelseordförande, Varim, Per Nordenstam, VD, Sobona, Peter Larsson, Samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer, Anna Dahlman Petri, Avdelningschef, WSP Sverige och Mats Rostö, VD, Nacka Vatten och Avfall. Moderator var Ursula Forner från Varim.

Ta del av en intervju med Per Nordenstam här >>

Ledarskap 2030 – att leda på kanten till kaos

Ett seminarium som trendade i Almedalen (det vill säga omnämndes flest gånger i sociala medier) var Kairos Futures som handlade om Ledarskap 2030 – att leda på kanten till kaos. Många ledare uppfattar situationen idag som ständigt på kanten till kaos, och de flesta ser att detta bara är början. Hur kommer morgondagens företag och organisationer ledas och fungera? Hur ser dagens och morgondagens framgångsrika ledarskap ut? Och hur samspelar ledning med organisation, strategi och kultur? Dessa frågor och många fler är utgångspunkt i en färsk forskningsstudie kring framtidens kultur och ledarskap från Kairos Future, en studie i samarbete med Sobona, Skatteverket, Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

Utifrån denna studie diskuterade panelen Per Nordenstam, vd för Sobona, Daniela Eriksson, HR-direktör på Skatteverket, Stefan Hollmark, vd på Telge (medlem i Sobona) och Mats Lindgren, vd på Kairos Future framtidens kompetensutveckling, trender och förutsättningar. Många kloka tankar och synsätt delades och deltagare på seminariet beskrev det som både intressant, spännande och nödvändigt.

För att ta del av det fullsatta seminariet, som var ett av Almedalens mest trendande, klicka här >>

Alingsås Energi vinner Guldpilen – hållbarhetspris från företagshälsan Avonova

Vi på Sobona är extra stolta över vår medlem Alingsås Energi som vann Guldpilen för Sveriges mest hållbara småföretag inom arbetsmiljö. Guldpilen är ett pris som instiftats av företagshälsan Avonova till Sveriges mest hållbara organisation. Alingsås Energi blev valt bland 50 nominerade och fem finalister i sin kategori.

Vd Jan Olofzon på Alingsås Energi tog emot priset under en ceremoni i Visby den 5 juli: ”Värderings- och samverkansarbetet har burit frukt och det är nära kopplat till att göra ett bra resultat. Medarbetarna bär värderings- och kulturarbetet framåt! Det känns att man menar det man säger, ett långsiktigt arbete som vi är glada och stolta över att det nu uppmärksammas.”

Så lyder juryns motivering:
Med ett heltäckande hälso- och arbetsmiljöprogram där policies, principer, metoder och ett bra resultat hänger ihop är Alingsås Energi ett föredöme som hållbar organisation. Det dagliga arbetet präglas av ledningens engagemang, tydliga roller och ett system för uppföljning genom kontinuerliga arbetsmiljöbokslut.

– Alingsås Energi har under många år uppvisat goda ekonomiska resultat och miljövärden samtidigt med mycket höga värden på Nöjd-kund-index och Nöjd-medarbetar-index. En stor del av verksamhetsutvecklingen har utgått ifrån arbetsmiljöperspektivet, då det är min övertygelse att dessa nyckeltal hänger ihop – trivs man på jobbet gör man också ett gott arbete för våra kunder. Priset är ett fantastiskt roligt erkännande av vårt sätt att arbeta. Medarbetarnas drivkraft och goda insatser gör mig stolt över att leda denna verksamhet säger Jan Olofzon, VD för Alingsås Energi

Alingsås energi är väl medvetna om att vägen mot en hållbar arbetsmiljö inte bara kan rymmas inom det mätbara och i lagstadgade åtgärder. Goda effekter uppstår när man bejakar friskfaktorerna och skapar en inkluderande kultur – det är medarbetarna som skapar den kulturen.

Läs mer här >>