Preliminär överenskommelse om karensavdrag

2018-12-12

Den 1 januari 2019 införs ett karensavdrag istället för en karensdag. Ändringen i avtalen görs till följd av en ändring i sjuklönelagen som syftar till att självrisken vid sjukdom ska bli mer förutsebar för arbetstagaren och ge rättvisare förutsättningar arbetstagare emellan. Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har nått en preliminär överenskommelse med samtliga motparter för de medlemmar som omfattas av de avtal som tidigare tecknades av KFS. Samtidigt har Sobona och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) nått en preliminär överenskommelse för hanteringen av det nya karensavdraget med samtliga motparter för Sobonas medlemmar som omfattas av de avtal som tidigare tecknats av Pacta.

− Förändringarna innebär i korthet att flera av våra avtal tillförs två beräkningsgrunder för hantering av karensavdrag, en som baseras på kalenderdagsberäkning och en som grundar sig på timlöneberäkning, säger John Nilsson, förhandlingschef vid Sobona.

Kalenderdagsberäkningen omfattar samtliga arbetstagare med en inplanerad schemalagd arbetstid på minst en hel kalendermånad. Timlöneberäkningen omfattar övriga arbetstagare.

Fakta

Konsekvensändringarna träder i kraft den 1 januari 2019 och omfattar följande avtal:

  • För arbetsgivare som omfattas av avtal tidigare tecknade av KFS – Samtliga branschavtal och studentmedarbetaravtalet.
  • För arbetsgivare som omfattas av avtal tidigare tecknade av Pacta – AB 17, AB 14, PAN, BEA, BUI, BAL, Studentmedarbetaravtalet och Tekniksprånget.

 

Överenskommelserna är preliminära i avvaktan på behandling i Sobonas, SKL:s och de fackliga organisationernas respektive beslutsorgan.

Mer information, avtalstexter, avtalsprotokoll samt redogörelse för vad förändringen får för konsekvenser för lönehanteringen kommer den 19/12.
Bakgrund

Lagstiftarens syfte är att ge ett mer jämlikt avdrag till de som arbetar koncentrerad arbetstid, men också att stänga möjligheten för arbetstagaren att kunna styra självrisken, till exempel genom att sjukanmäla sig sent på arbetsdagen.

Karensavdraget får en tydligare koppling till inkomst av tjänst snarare än arbetstidens förläggning. Karensavdraget ska göras mot intjänad sjuklön för sjuklöneperioden och sjuklön beräknas från dag 1. Karensavdraget ska även som grundprincip dras till fullo, oavsett tidpunkt för insjuknande.

Kontaktperson:
John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel 08-452 74 72