Pacta + KFS = sant!

2018-02-05

Fredagen den 2 februari fattades beslutet att föra samman Pacta och KFS till en gemensam arbetsgivarorganisation. De två arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS går samman och blir en gemensam arbetsgivarorganisation för kommunala företag och den nya organisationen blir en viktig och tung aktör på den kommunala arenan.

– Den nya organisationen har drygt 1 000 medlemmar med närmare 90 000 medarbetare. Om man räknar bort SKL och Arbetsgivarverket kommer vi att vara bland de 5-6 största arbetsgivarorganisationen i Sverige. Nu skriver vi historia! säger Lena Dahl, tf vd på Pacta och chef för avdelningen för administration (AD) på SKL.

Den nya arbetsgivarorganisationen ska kännetecknas av

    • affärsmässig samhällsnytta
    • medlemsstyrning
    • medlemsinflytande
    • fortsatt hög personlig servicenivå och tillgänglighet.

 

För mer information, kontakta Lena Dahl.