Överlåtelseavtal undertecknat idag för samgåendet mellan KFS och Pacta

2018-03-22

Det formella överlåtelseavtalet där KFS överlåter sin förening till den nya arbetsgivarorganisationen är idag undertecknat. Därmed är sammanslagningen för att skapa den nya arbetsgivarorganisationen ett faktum.