Nystartat HR-råd för medlemsinflytande

2018-10-10

Kompetensförsörjning, ungdomar och Sveriges attraktivaste företag stod på agendan när HR-rådet träffades i Sobonas nya lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm. Dagen innehöll inspiration, engagemang, samtal och möten mellan personer som alla har gemensamt att de är Sobonas samtalspart i aktuella frågor som rör arbetsgivarpolitik samt strategiska organisations- och HR-frågor.

Varför ett HR-råd?
Sobonas medlemmar har de senaste åren efterfrågat insatser som ligger utanför kärnverksamheten hos traditionella arbetsgivarorganisationer. Detta kan ses mot bakgrund av en värld där förändringsbenägenhet och komplexitet står högt på agendan och utmaningarna med kompetensförsörjningen är någonting som enar i princip hela arbetsmarknaden. Sobona har därför startat ett HR-råd som ska vara en av flera kanaler för strategiskt medlemsinflytande. I rådet lyfts frågor som är aktuella och relevanta och som är viktiga för Sobonas medlemsföretag utöver rena avtals- och branschfrågor.

– Jag är glad över att få vara en del av Sobonas HR-råd. Första mötet präglades av öppenhet, engagemang och ett högt tempo som skapades av de entusiastiska människor som möttes upp. Redan vid första mötet i fikarummet i Sobonas nya fina lokaler ställdes nyfikna frågor till höger och vänster. Det fanns ett genuint intresse för varandras verksamheter, erfarenheter och utmaningar. Mina egna reflektioner av dagen är att den gav energi och inspiration och som alltid är det skönt att dela erfarenheter med andra, säger Daniel Åslund, HR-chef på Affärsverken.

– Från det här mötet tar vi med oss ett stort engagemang och en stor vilja att vara med och bidra, det är vi oerhört glada över. På HR-rådet testar vi nya idéer och tankar som sedan kan bli verkstad om det möter positiv respons. Vår absoluta ambition är att skapa verksamhet som lyfter medlemmarna och som utmanar till utveckling. Vid det här tillfället fokuserade vi på kompetensförsörjning utifrån olika perspektiv, säger Anna Lirén, t.f. chef strategisk utveckling på Sobona.

Morgondagens medarbetare och de kommunala företagens attraktionskraft
HR-rådet gästades bland annat av Lovisa Sterner, expert på kompetensförsörjning från Ungdomsbarometern. Dragningen fokuserade på hur morgondagens medarbetare ser på kommunala företag och ramades in av en målande beskrivning av mötet mellan yngre och äldre generationer på arbetsplatser.

Under vintern 2018 genomförde Ungdomsbarometern, på uppdrag av Sobona, en undersökning som riktade sig till målgruppen morgondagens medarbetare. Målgruppen innefattar personer mellan 20-35 år som är i utbildning eller nyligen lämnat utbildningen. Det som framkommer tydligt i studien är att kännedomen om kommunala företag är låg samtidigt som det är viktigt för målgruppen att den organisation man arbetar på bidrar till samhällsnytta. Att Sobona tar det här arbetet ett steg längre och fokuserar på dessa insikter är någonting som HR-rådet ställer sig bakom och uppmuntrar. Förhoppningen är även att deltagarna tar med sig nya insikter till sitt eget arbete med arbetsgivarvarumärket. Senare i höst släpper Sobona rapporten om morgondagens medarbetare.

– Vi tar bland annat med oss att Sobonas gedigna undersökning som gjorts i samarbete med Ungdomsbarometern säger att vi, kommunala företag, har alla möjligheter att möta upp de önskemål och krav som den yngre generationen ställer på en attraktiv arbetsgivare. Vi måste bara visa tydligare vilka vi är och vad vi gör! Jag tror absolut att våra visioner och vårt arbete kan få våra medarbetare att känna inte bara förstå det vi gör vilket är en enorm styrka. Jag hoppas och tror att HR-rådet och Sobona tillsammans med alla duktiga HR-människor där ute kan skapa forum och möjligheter för fortsatt utveckling. Arbetet kring detta fortsätter, säger Daniel Åslund, på Affärsverken.

Sobonas HR-råd.

Sobonas HR-råd – deltagare:

Karolina Miller, Kalmar Länsmuseum
Daniel Åslund, Affärsverken i Karlskrona
Anna Lirén, Sobona
Madeleine Gimåker, Sobona
Ingrid Undén Lindehell, Vakin (Vatten och Avfallskompetens i Norr AB)
Giggi Langlet, Sobona
Mona Axelsson, Räddningstjänsten Storgöteborg
Elisabeth Wennström, Folktandvården Stockholm AB

Har du tankar och idéer eller vill bidra med någon reflektion, tveka inte att höra av dig till oss på Sobona!

Madeleine GimåkerGiggi LangletAnna Lirén